БАНКРУТСТВО І РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ

Юридичні послуги з питань банкрутства і реструктуризації боргів юридичних осіб в Україні.

Незадовільний фінансово-економічний стан підприємства спричиняється його збитковою діяльністю або низьким рівнем рентабельності, нераціональним розміщенням фінансових ресурсів. Усе це може призвести до банкрутства. Ми надаємо консультації та представляємо інтереси клієнтів у перемовинах стосовно реструктуризації та зміни умов забезпечення, а також розробляємо комплексні стратегії, що поєднують судові та позасудові методи, враховуючи перемовини. При цьому практика не обмежується консультуванням кредиторів та включає консультування боржників щодо реструктуризації заборгованості.

Пропонуємо перевірені кроки погашення проблемної заборгованості із мінімальними ризиками для клієнта за допомогою різних механізмів (відступлення права вимоги, переведення боргу, зустрічне зарахування та інше).

 

Bankrutstvo i restrukturyzatsiya borgiv

Застосовуємо різноманітні дієві інструменти юридичного захисту кредиторів від недобросовісних дій боржника та пов’язаних з ним осіб, спрямованих на “розмиття” кредиторських вимог, отримання контролю у справі про банкрутство, гальмування процедури та інше.

Використовуємо процедуру добровільної ліквідації із переходом у процедуру банкрутства як один із ефективних способів закриття бізнесу в Україні. Це дозволяє боржнику уникнути затримок із проведенням перевірок контролюючими органами і ліквідувати свій бізнес у розумний строк. 

Чи є банкрутство загрозою?

Закон України № 2343-XII від 14.05.1992 р “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” регулює процедуру банкрутства в Україні.

Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені в порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Боржником, щодо якого може застосовуватися процедура банкрутства, може бути як юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, так і фізична особа за зобов’язаннями, які виникли у фізичної особи у зв’язку із здійсненням нею підприємницької діяльності, які нездатні виконати протягом 3 місяців свої грошові зобов’язання після настання встановленого терміну їх виконання, та які підтверджені судовим рішенням, яке набрало законної сили і постановою про відкриття виконавчого провадження.

До боржників застосовуються такі судові процедури банкрутства як розпорядження майном боржника, мирова угода, санація боржника і ліквідація банкрута.

Банкрутство юридичних осіб має певні особливості, які залежать від категорії юридичної особи. Передбачені особливості банкрутства для юридичних осіб, які мають суспільну або іншу цінність, особливий статус для сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, страховиків, професійних учасників ринку цінних паперів, емітента або управителя іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю та деяких інших.

Що стосується банкрутства фізичних осіб-підприємців, підставою для визнання фізичної особи банкрутом є його нездатність задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов’язаннями та / або виконати обов’язок по сплаті обов’язкових платежів.

Заява про порушення справи про банкрутство фізичної особи-підприємця може бути подано до господарського суду або самим боржником, або його кредиторами.

19 жовтня 2016 року набрав чинності Закон України “Про фінансову реструктуризацію”, який містить нові можливості для боржників щодо їх фінансового оздоровлення шляхом фінансової реструктуризації. Використання механізмів і процедур фінансової реструктуризації допоможе уникнути банкрутства підприємств і забезпечить доступ боржників до фінансування для відновлення їх господарської діяльності.

Банкрутство і реструктуризація боргів.

Bankrutstvo i restrukturyzatsiya borgiv foto 1

Досягти домовленостей з кредиторами в умовах кризи в Україні, запобігти остаточному розвалу компанії та пом’якшити негативні наслідки – такі завдання вимагають комплексних юридичних рішень.

Недопущення порушення ваших інтересів може бути забезпечено лише при своєчасному і кваліфікованому представництві ваших інтересів фаховими спеціалістами в галузі банкрутства, якщо ваше підприємство є боржником, чи ви являєтесь кредитором неплатоспроможного боржника. 

ЮРИСТИ З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БОРГІВ.

Для того, щоб домогтися об’єктивних та справедливих умов реструктуризації складно обійтися без участі фахового юриста.

Наші адвокати з питань банкрутства багато років успішно консультують клієнтів з питань реструктуризації заборгованості, а також здійснюють юридичний супровід процедур банкрутства.

Юридична компанія ”УНІЛАВ” робить усе можливе, щоб досягти вигідних умов реструктуризації та якісно провести всі процедури банкрутства. Крім того, ми також надаємо фахові послуги з ліквідації фірм та підприємств.

Якісно спланована і проведена у процесі банкрутства реструктуризація дозволить домогтися зміни умов погашення кредиту. У кожному окремому випадку наш юрист з банкрутства розробляє індивідуальну схему реструктуризації, враховуючи кількість кредиторів, можливі проблеми та ризики. В деяких випадках уникнення банкрутства може допомогти своєчасне закриття підприємства.   

СУПРОВІД ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА

 • проведення юридичного аудиту неплатоспроможних підприємств;
 • представництво боржника, кредитора в процедурі банкрутства, підготовка та подання заяви про визнання боржника банкрутом;
 • розробка мирової угоди, проведення переговорів між боржником та кредиторами стосовно відстрочки та/або розстрочки заборгованості боржника, а також прощення (списання) кредиторами боргів/кредитів боржника;
 • оскарження сумнівних угод боржника в рамках процедур банкрутства;
 • юридичний супровід в процесі проведення торгів з продажу активів, що реалізуються в процедурі банкрутства;
 • представництво інтересів у питаннях санації підприємства.
Bankrutstvo i restrukturyzatsiya borgiv foto 2

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ БАНКРУТСТВА ТА РЕСТРУКТЕРИЗАЦІЇ БОРГІВ ПРОПОНУЄМО:

 • консультування з питань банкрутства;
 • аудит і оцінка підприємства з позиції визначення його платоспроможності; аналіз структури активів та кредиторської заборгованості;
 • аналіз структури активів та кредиторської заборгованості
 • робота з кредиторами і дебіторами боржника, правовий аналіз вимог кредиторів;
 • захист інтересів клієнта при задоволенні вимог кредиторів відповідно до встановленої черговості судового стягнення дебіторської заборгованості;
 • судового стягнення дебіторської заборгованості;
 • юридичного аудиту компаній на етапі банкрутства та підготовки до реструктуризації боргу;
 • супроводження реструктуризації заборгованості, санації компаній;
 • реструктуризація валютних кредитів;
 • розробка проектів угод щодо зміни умов погашення існуючої заборгованості;
 • супровід переговорів з контрагентами;
 • оподаткування при реструктуризації;
 • правовий супровід усіх судових процедур банкрутства, у тому числі: розробка стратегії, підготовка заяв про відкриття провадження по справі про банкрутство, заяв із вимогами кредиторів до боржника, інших процесуальних документів;
 • супровід процедур розпоряджання майном, санації, ліквідації, реструктуризації;
 • розробка плану санації у процедурі банкрутства з метою фінансового оздоровлення боржника;
 • ініціювання процедури банкрутства при неплатоспроможності підприємства;
 • оскарження дій / бездіяльності арбітражного керуючого;
 • оскарження аукціонів з продажу майна банкрута;
 • оскарження рішень суду у справах про банкрутство;
 • представництво інтересів клієнта в судах усіх інстанцій.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Bankrutstvo i restrukturyzatsiya borgiv foto 4

Ціни на юридичні послуги для юридичних осіб у сфері захисту інтелектуальної власності визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори