Кілька слів про

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових і службових осіб

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОСКАРЖЕНЬ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ В УКРАЇНІ.

В наш час будь-який громадянин чи підприємець може зіткнутися з численними проблемами, контактуючи з державними або муніципальними органами. До цього призводить як сумнозвісна бюрократія, так і банальні порушення закону посадовими особами. Пів біди, якщо це прості складнощі при взаємодії. Набагато гірше, коли діями чи бездіяльністю посадових осіб державних або муніципальних органів людям завдається реальний збиток.

Оскарження дій чи бездіяльності державних або муніципальних органів – це звернення фізичної або юридичної особи, а в деяких випадках і групи осіб про захист (поновлення) своїх порушених прав, свобод чи інтересів.

Oskarzhennya rishen dij bezdiyalnosti posadovyh sluzhbovyh osib unilav

Існує два варіанти дій: адміністративний процес оскарження дій (бездіяльності) державних чи муніципальних органів або ж судовий.

Якщо ви не знайомі з нюансами юридичної роботи, то вам буде легко заплутатися, куди подавати скаргу або звернення, в якій процесуальній формі їх втілити і які закони при цьому використати. Саме тому краще звернутися до спеціалістів юридичної компанії “УНІЛАВ” і мати впевненість в успіху вирішення свого питання.

Ми надаємо якісні послуги, а ціни є прийнятними для всіх громадян України. Замовити наші послуги ви можете 24/7: залишайте онлайн заявку на нашому сайті або контактуйте з нами будь-яким зручним для вас способом.

Своєчасне звернення за юридичною допомогою до юридичної компанії “УНІЛАВ” – це гарантія якісного і швидкого вирішення вашої проблеми!

Способи оскарження рішень, дій та бездіяльності посадових і службових осіб в Україні.

Нерідко унаслідок рішень, дій чи бездіяльності органів влади та місцевого самоврядування порушуються права та інтереси громадян. Одним із способів відновлення порушених прав є оскарження неправомірних рішень, дій, бездіяльності органів, що мають владні повноваження:

 • у досудовому порядку шляхом звернення до: а) органу, що стоїть вище у порядку відомчої підлеглості; б) вищої посадової чи службової особи;
 • у судовому порядку.

Оскарження рішень, дії, бездіяльності посадових і службових осіб в судовому порядку.

Oskarzhennya rishen dij bezdiyalnosti posadovyh sluzhbovyh osib foto 1

Згідно статті 55 Конституції України  кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Порядок звернення до суду регламентований процесуальним законодавством. Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. У адміністративних судах можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного органу і його посадових осіб.

Стаття 40 Конституції передбачає право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до ст. 23 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” накази центрального органу виконавчої влади або їх окремі положення можуть бути оскаржені фізичними та юридичними особами у адміністративному суді в порядку, встановленому законом.

Громадянин може подати скаргу на рішення, дії або бездіяльність органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування у порядку підлеглості вищому органу особисто або через уповноважену ним особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.

Стаття 17 Закону України “Про звернення громадян” передбачає, що скарга на рішення, що оскаржується, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Якщо зазначений термін порушено, то скарги не розглядаються. Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено в суді в термін, передбачений законодавством України.

Оскарження рішення, дій або бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у суді має певні особливості, пов’язані з характером порушеного права. Такі позови підвідомчі судам загальної юрисдикції або адміністративним судам, юрисдикція яких відрізняється між собою. Від правильності визначення виду судового органу, до якого необхідно звертатися за захистом, залежить швидкість поновлення порушених прав та інтересів зацікавленої особи.

Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема:

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації.

У разі невизначеності предметної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.

Частина спорів, пов’язаних з оскарженням неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів, що мають владні повноваження, розглядаються судами загальної юрисдикції. Відповідно до статті 15 ЦПК України суди загальної юрисдикції розглядають у порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних чи оспорюваних цивільних прав, свобод чи інтересів, що виникають з цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Таким чином, рішення, дії чи бездіяльність органів владних повноважень, що порушують цивільні, житлові, земельні, сімейні, трудові права особи, можуть бути оскаржені у судах загальної юрисдикції у порядку цивільного судочинства. 

Отже, при зверненні до суду з метою оскарження неправомірного рішення, дії або бездіяльності органу владних повноважень необхідно правильно визначити характер спору та судовий орган, якому даний спір підвідомчий.

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ПОСЛУГ ЩОДО ОСКАРЖЕНЬ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ ПРОПОНУЄМО:

 • консультації усні та письмові;
 • складання письмових звернень до органів державної влади;
 • визнання недійсними рішень органів влади та їх посадових осіб;
 • визнання незаконними дій або бездіяльності органів влади та посадових осіб;
 • оскарження рішення про застосування санкцій;
 • представництво у судах різної юрисдикції та установах, організаціях незалежно від форми власності.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОСКАРЖЕНЬ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ТА СЛУЖБОВИХ ОСІБ

Oskarzhennya rishen dij bezdiyalnosti posadovyh sluzhbovyh osib foto 2

Ціни на юридичні послуги для фізичних осіб у сфері оскаржень рішень, дій чи бездіяльності посадових та службових осіб визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори