Юридичні послуги щодо отримання дозволу на працевлаштування іноземців в Україні.

Відповідно до Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Ця гарантія також стосується і права на трудову діяльність іноземців та осіб без громадянства.

Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» передбачено, що іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця, мають право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або займатися іншою трудовою діяльністю.

Обов’язковою умовою для прийняття іноземного громадянина на роботу в Україні є отримання роботодавцем дозволу на працевлаштування іноземця. 

otrymannya dozvolu na pratsevlashtuvannya inozemtsiv foto 7

Дозвіл на працевлаштування іноземця – це документ, виданий центром зайнятості, що дозволяє роботодавцю приймати на роботу іноземного громадянина, на ім’я якого оформлено дозвіл на певний строк.

У зв’язку з новою реформою у сфері іноземних інвестицій в Україну, дозвіл на працевлаштування для іноземців можна оформляти на строк до 3 років. З можливістю продовження на такий же термін.

Що таке дозвіл на роботу в Україні та коли його потрібно отримувати?

Дозвіл на працю іноземця в Україні – це документ, який дає право роботодавцю тимчасово (на період контракту) використовувати найману працю працівника-іноземця на конкретній посаді і на конкретному робочому місці.

Отримання дозволу є підставою для:

• отримання візи відповідного типу;

• реєстрації місця тимчасового проживання в Україні;

• оформлення посвідки на тимчасове проживання на строк дії дозволу.

Строк дії дозволу – не більше 3 років. Даний термін іноземному громадянину можна продовжувати.

Отримати дозвіл для свого працівника може не тільки українське ТОВ, а й фізична особа-підприємець, який використовує найману силу.

Варто зазначити, що дозвіл видається саме роботодавцю (юридичній особі або фізичній особі-підприємцю), а не працівнику. Тобто, не передбачено законодавством надання дозволу (іноземцям та особам без громадянства) який може бути використано для працевлаштування в будь-якого Українського роботодавця. Зазначений дозвіл видається за умови, що в регіоні відсутні працівники відповідної кваліфікації або є достатнє обґрунтування доцільності їх працевлаштування.

При цьому, здійснення іноземцями інвестиційної, господарської та/або зовнішньо-економічної діяльності не вимагає отримання дозволу на працевлаштування. Державна реєстрація іноземця фізичною особою підприємцем також не потребує дозволу на працевлаштування. Потрібне отримання дозволу, якщо іноземець має намір бути призначений на посаду керівника (Директора, Генерального Директора, Голови наглядової Ради, Президента) юридичної особи, учасником або власником якої він є. 

Процес одержання дозволу на працевлаштування (роботу) іноземця має деякі складності. Однак, отримавши дозвіл на працевлаштування, зацікавлений у дотриманні законів роботодавець уникне надалі багатьох неприємних моментів, пов’язаних з незаконним застосуванням праці іноземця (враховуючи насамперед суму штрафу у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат).

Нерідко роботодавці цікавляться питанням щодо можливості оформлення дозволу на працевлаштування іноземця до його приїзду в Україну та можливими труднощами з оформленням документів у зв’язку з відсутністю іноземця (включаючи одержання ідентифікаційного номера). При наявності довіреності від іноземця (яка може бути видана, зокрема, за кордоном та передана в Україну) всі дії, пов’язані з працевлаштуванням іноземця в Україні (в тому числі отримання ідентифікаційного номера), можна виконати до його приїзду в Україну.

otrymannya dozvolu na pratsevlashtuvannya inozemtsiv foto 9

Де отримати дозвіл на роботу для іноземця в Україні?

Документи для оформлення дозволу на роботу для іноземця подаються до територіального центру зайнятості.

Після того, як дозвіл видано, для закінчення процедури в центр зайнятості потрібно буде подати завірену копію трудового договору. На це у роботодавця буде 90 днів на підписання договору та 10 днів на подачу з моменту підписання. Наші юристи обов’язково проконтролюють цей момент і видадуть вам відповідні рекомендації.

Особливості отримання дозволу на працевлаштування іноземців в Україні.

Звертаємо увагу, що дозвіл на працевлаштування видається на конкретного іноземця з зазначенням конкретної посади, на яку оформляється іноземець. Таким чином, отриманий роботодавцем дозвіл на працевлаштування іноземця дає йому право прийняти іноземця лише на зазначену в ньому посаду. Центр зайнятості видає дозвіл на працевлаштування іноземця, зокрема, за умови:

 •  відсутності працівників з відповідною кваліфікацією серед громадян України, які можуть виконувати аналогічну роботу
 •  надання достатнього обґрунтування центру зайнятості необхідності прийняття саме іноземця на відповідну посаду

Існує перелік іноземців, прийняття на роботу яких не потребує отримання роботодавцем спеціального дозволу центру зайнятості: постійно проживаючі в Україні іноземці, співробітники закордонний ЗМІ та представництв, артисти, спортсмени, учасники реалізації міжнародних проєктів, запрошені для викладання у вишах.

Отримання дозволу на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

ЯК ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ПРАЦЮ?

Порядок та умови отримання дозволу на працевлаштування.

otrymannya dozvolu na pratsevlashtuvannya inozemtsiv foto 1

Територіальний орган приймає та реєструє заяву і документи в день отримання за описом, копія якого видається роботодавцю або уповноваженій ним особі з відміткою про дату та номер реєстрації таких документів.

Рішення щодо видачі, відмови у видачі, продовження дії, відмови у продовженні дії або анулювання дозволу приймається впродовж семи робочих днів з дня реєстрації документів.

Копія рішення надсилається на електронну пошту. Дозвіл можна забирати після отримання рішення.

Дозвіл видається на строк до 3 років. Дія такого дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів на такий самий строк. У виняткових випадках дозвіл видається не більш як на три роки і дія такого дозволу може бути продовжена на два роки необмежену кількість разів.

Документи для отримання дозволу на працевлаштування в Україні іноземців.

Згідно із статтею 42 2 Закону України “Про зайнятість населення” для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, такі документи:

 1. Заява за встановленою формою.
 2. Нотаріальний переклад сторінок паспорта з особистими даними іноземця + копія для відмітки.
 3. Кольорова картка розміром 3,5х4,5 см.
 4. Копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства посвідчена роботодавцем (згідно з оригіналом, дата, підпис директора і печатка підприємства на кожній сторінці).
 5. Довіреність (не нотаріальна) від роботодавця (підпис керівника та печатка підприємства) на працівника нашої компанії;
 6. Квитанція про оплату державного збору.

Починаючи з 14.11.2020 діють оновлені форми заяв про отримання та продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. У разі подання заяв за невстановленою формою, центр зайнятості має право зупинити розгляд документів, а у разі не усунення помилок – відмовити у видачі дозволу.

Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавець додатково подає такі документи:

 1. Копія диплома (випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів);
 2. Нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);
 3. Копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання (відрядження іноземних працівників);
 4. Рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи;
 5. Копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні.

Який мінімальний розмір заробітної плати може бути встановлений для отримання дозволу на роботу іноземця?

Законом встановлений розмір мінімальної заробітної плати для працівника-іноземця, якого запрошують на роботу в Україні на підставі дозволу на працю:

 • 5 мінімальних заробітних плат (орієнтовно 30 000 грн) – для іноземних співробітників, які працюватимуть в громадських об’єднаннях, благодійних організаціях або навчальних закладах;
 • 10 мінімальних заробітних плат (орієнтовно 60 000 грн) – іншим іноземним працівникам, внутрішньокорпоративним цесіонаріям.

Для певних категорій іноземних працівників, наприклад, високооплачуваних працівників або IT-фахівців,працюють свої норми оплати праці. Наші юристи допоможуть вам визначити чи підходить встановлена вами заробітна плата для конкретного співробітника для оформлення дозволу на працю.

Відрядження співробітників іноземних компаній в Україну.

Чинне законодавство передбачає необхідність отримання дозволу на роботу навіть у тих випадках, коли іноземний співробітник приїжджає в Україну у відрядження.

При цьому під відрядженням слід розуміти не просто діловий візит в Україну, а для виконання певного обсягу робіт на базі українського суб’єкта господарювання.

Дозвіл на роботу в цьому випадку можна отримати до 3-х років з можливістю продовження. Ключовим документом для отримання даного дозволу буде відповідний контракт між іноземним роботодавцем та українським суб’єктом господарювання.

Як продовжити дозвіл на роботу іноземного громадянина (іноземця) в Україні?

Для продовження дозволу на роботу іноземця, роботодавець повинен подати відповідну заяву в центр зайнятості не пізніше, ніж за 10 днів до кінця терміну дозволу працівника. Але якщо у працівника є необхідність ще й продовжити посвідку на тимчасове проживання, отриману в Україні на підставі дозволу, – в запасі має залишатися хоча б 15 днів.

Строк розгляду заяви про продовження дозволу на роботу іноземця в Україні – 3 робочих дні.

Вартість дозволу на працевлаштування залежить від строку, на який він надається.

Розраховується наступним чином:

 • Дозвіл на строк від одного до трьох років – шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;
 • Дозвіл на строк від шести місяців до одного року включно – чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;
 • Дозвіл на строк до шести місяців – два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

Видача дозволу на застосування праці осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюються безоплатно.

Роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу дозволу.

Строк надання дозволу на працевлаштування.

Строк надання дозволу на працевлаштування іноземців залежить від наступного:

 • Дія трудового договору (контракту), але не більш як на три роки – для:
 • іноземних високооплачуваних професіоналів;
 • засновників та/або учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи, створеної в Україні;
 • випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
 • іноземних працівників творчих професій;
 • іноземних ІТ-професіоналів.
 • Дія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, але не більш як на три роки – для відряджених іноземних працівників;
 • Дія рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну – для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;
 • Дія трудового договору (контракту), але не більш як на один рік – для всіх інших іноземних найманих працівників.

Роботодавець може зазначити у заяві про видачу дозволу менший строк, ніж встановлено цим Законом. Не допускається оформлення дозволу на менший строк, ніж зазначено у відповідній заяві та в межах строків, встановлених цим Законом.

Юридична компанія “УНІЛАВ” допомагає своїм клієнтам заощадити свій час та отримати дозвіл на працевлаштування в Україні в найкоротший термін за оптимальною ціною.

Анулювання дозволу на використання праці іноземця буде здійснено у випадку:

• дострокового розірвання з роботодавцем трудового договору (контракту);

• установлення факту підробки документів чи надання роботодавцем неправдивих відомостей у документах, на підставі яких видано дозвіл (продовжено строк його дії);

• скорочення строку тимчасового перебування іноземця в Україні в установленому законодавством порядку або його видворення за межі України;

• встановлення факту використання праці іноземця на інших умовах, ніж ті, що зазначені у дозволі на використання праці іноземця, або іншим роботодавцем.

Ще однією суттєвою причиною є неподання копії контракту в відповідний центр зайнятості після отримання дозволу на роботу як того вимагає закон:

 • контракт повинен бути підписаний не пізніше 90 календарних днів з моменту отримання дозволу;
 • завірена копія контракту повинна бути подана до центру зайнятості не пізніше 10 днів після підписання.

Це не перешкоджає отриманню нового, але вимагає значних часових і фінансових витрат, оскільки процедуру потрібно буде повноцінно пройти з самого початку, включаючи оплату офіційного платежу державі, а тому краще перестрахуватися та подати контракт вчасно.

Працевлаштування іноземців без дозволу на роботу.

Чи всім потрібен дозвіл на роботу в Україні? Вимоги щодо дозволу на роботу не застосовуються до ряду іноземних працівників, які вказані в Законі України «Про зайнятість населення».

otrymannya dozvolu na pratsevlashtuvannya inozemtsiv foto 2

Не вимагається отримання дозволів на працевлаштування для:

 1. іноземців, які постійно проживають в Україні;
 2. іноземців, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;
 3. іноземців, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;
 4. представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;
 5. працівників закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні;
 6. спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом;
 7. працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;
 8. працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
 9. священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в країні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;
 10. іноземців, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
 11. іноземців, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення;
 12. інших іноземців у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Залучення висококваліфікованих іноземних спеціалістів і робітників, потреба в яких є відчутною для національної економіки, здійснюється на підставах, визначених Законом України “Про імміграцію”.

Застосування праці іноземців та осіб без громадянства є доцільним та достатньо обґрунтованим у разі, коли іноземець чи особа без громадянства:

 1. є засновником або учасником юридичної особи (підприємства, установи, організації) та подає документи на зайняття посади керівника заступника керівника або іншої керівної посади;
 2. претендує на зайняття посади, яка передбачає створення об’єктів авторського права та (або) суміжних прав як основний трудовий обов’язок;
 3. претендує на зайняття у суб’єкта індустрії програмної продукції посади керівника або посади, назва якої визначається відповідно до кодів професій 2131.2, 2132.2, 3121, зазначених у розділі 2 “Професіонали” та розділі 3 “Фахівці” Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”;
 4. має диплом про вищу освіту (за відповідною категорією професії) одного з навчальних закладів, віднесених до першої сотні в одному з світових рейтингів.

Крім того, потрібно пам’ятати, що у певних випадках іншими законами та підзаконними актами може бути встановлений документ, який замінює дозвіл на роботу. Так, для вищевказаних співробітників іноземних представництв потрібно отримати службову картку в Мінекономіки, яка дозволяє працювати, а також є одним з документів для отримання посвідки на проживання в Україні.

otrymannya dozvolu na pratsevlashtuvannya inozemtsiv foto 5

Консультація імміграційного юриста з оформлення дозволу на працю для іноземців в Україні.

Якщо ви хочете дізнатися всі можливі варіанти вирішення проблеми з працевлаштуванням іноземця чи вияснити додаткові питання щодо послуги, то оптимальним рішенням буде замовлення попередньої консультації юриста чи адвоката.

На консультації наш імміграційний юрист:

 • проаналізує вашу ситуацію та скаже, чи є дозвіл на працю кращим варіантом для вирішення вашої проблеми;
 • з’ясує ваші цілі та потреби, після чого запропонує кращий варіант для їх досягнення;
 • дасть вам чіткі та зрозумілі відповіді на запитання, які вас цікавлять.

При замовленні оформлення дозволу на працю для іноземців в Україні вартість консультації ввійде в ціну послуги.

Послуги юриста з отримання дозволу на застосування праці іноземців в Україні.

Порядок надання:

otrymannya dozvolu na pratsevlashtuvannya inozemtsiv foto 6 1
 • домовленість про вартість послуг компанії та строки їх надання;
 • підписання договору з компанією та внесення оплати за послуги;
 • передача клієнтом документів, зазначених у договорі, та інших документів, які можуть знадобитися в його конкретній ситуації;
 • підготовка компанією пакету документів для подачі в центр зайнятості;
 • узгодження та підписання клієнтом всіх необхідних документів та оформлення довіреності;
 • здійснення юристами компанії всіх дій, необхідних для оформлення дозволу на працевлаштування;
 • оплата клієнтом державного збору за розгляд його заяви;
 • отримання та передача клієнту дозволу на працевлаштування.

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ ЩОДО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ ПРОПОНУЄМО:

 • консультації з питань отримання дозволу на працевлаштування іноземців або осіб без громадянства;
 • оформлення дозволу на працю в Україні;
 • підготовку і подачу за дорученням пакету документів у відповідний центр зайнятості;
 • розробку пакету документів для подачі в центр зайнятості, в тому числі проект трудового договору, контракт між іноземним роботодавцем та українським суб’єктом господарювання і т.д .;
 • допомогу на певному етапі процедури, на якому в клієнта виникли труднощі;
 • переклад паспортних документів, проектів договорів та контрактів, інших необхідних для подачі документів, викладених іноземною мовою;
 • контроль розгляду документів;
 • інформування клієнта про позитивне рішення і отримання дозвіл на роботу;
 • продовження дії дозволу.

В рамках надання послуг з отримання дозволів на застосування праці іноземного громадянина, наша юридична компанія має значний досвід і ми можемо гарантувати вам успішний результат з мінімальною затратою сил і часу.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ ЩОДО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ.

otrymannya dozvolu na pratsevlashtuvannya inozemtsiv foto 3

Ціни на юридичні послуги щодо отримання дозволів на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Питання - Відповіді

Які додаткові послуги ви надаєте?

За необхідності, наші юристи також можуть:

 • допомогти з оформленням страховки, яку разом в оригіналом/нотаріальною копією дозволу на роботу надають в посольстві України для отримання візи типу Д;
 • оплатити офіційний платіж за видачу дозволу на роботу;
 • зробити нотаріальну копію дозволу для подальшого використання в посольстві України за кордоном.

Скільки разів можна продовжувати дозвіл на роботу для іноземців?

Дозвіл на роботу в Україні може продовжуватися необмежену кількість разів.

Як можна оскаржити відмову у видачі дозволу?

Відмова у видачі дозволу на працевлаштування оскаржується в судовому порядку.

Чи може співробітник-іноземець працювати в Україні на декількох проектах за сумісництвом?

Працівник може суміщати роботу у різних роботодавців на різних посадах за умови отримання дозволів на роботу у кожного з них.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори