Кілька слів про

Житлові правовідносини та спори

ЖИТЛОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ / СПОРИ В УКРАЇНІ

Житлові спори – одна з найбільш поширених категорій справ, які розглядаються в судовому порядку. На жаль, це нерідко шкодить родинним стосункам. Проте, ви маєте пам’ятати, що право на приватну власність охороняється на законодавчому рівні, тому ніхто не зможе позбавити вас цього права без рішення суду.

Якщо хтось зазіхає на ваші права, тоді вам необхідна якісна та оперативна консультація юристів «УНІЛАВ». Ми знаємо, як допомогти саме вам, адже підходимо до кожної справи індивідуально. Юристи нашої команди нададуть клієнту належний сервіс, використовуючи свої професійні знання та навички.

zhytlovi pravovidnosyny ta spory unilav 1

Житлове право. Житлові правовідносини та їх суб’єкти.

Право на житло є одним із прав людини, закріплених у Конституції України. Порядок задоволення громадянами права на житло, житлові права і обов’язки громадян регулюються житловим правом.

Житлове право – це сукупність норм, які регулюють суспільні відносини щодо задоволення потреб громадян на житло, його використання, збереження, експлуатації й ремонту в державному, кооперативному та приватному житловому фонді України.

Джерелами житлового права є Конституція України, Житловий та Цивільний кодекси України, а також Закони України “Про приватизацію державного житлового фонду”, “Про житловий фонд соціального призначення”, “Про власність”, “Про заставу” та інші.

Суб’єктами житлових правовідносин є юридичні особи – власники житла, а також громадяни, які реалізують своє право на житло.

Житлові спори

– це конфліктні ситуації, що виникають у процесі експлуатації житлового фонду при недотриманні встановлених нормативів власниками, наймачами і орендарями жилих і нежилих приміщень у жилих будинках.

Житлові спори, які розглядаються в суді, залежать від правових підстав виникнення і обсягу повноважень сторін. За цим критерієм виділяють спори, що випливають із Житлового кодексу, Цивільного кодексу, Сімейного кодексу.

Із положень Житлового Кодексу виникають спори:

– стосовно ордера на житлове приміщення,

– щодо змін у складі житлового фонду,

– щодо переведення житла у нежитловий фонд (стаття 8 Житлового Кодексу),

– щодо права фізичних осіб (громадян) на отримання житла у будинках державного і комунального житлового фонду,

– що випливають із договору найму жилого приміщення державного чи комунального житлового фонду,

– щодо користування гуртожитками та службовими жилими приміщеннями,

– щодо приватизації житла (що випливають також із положень Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”) та інші.

Із положень Цивільного Кодексу виникають спори:

– щодо дотримання права власності на житло (зокрема, права спільної сумісної та спільної часткової власності),

– щодо порушень різного роду цивільно-правових зобов’язань (купівлі-продажу, міни, довічного утримання, безоплатного користування житлом, житлового комерційного найму) та правил спадкування.

Із положень Сімейного Кодексу виникають спори:

– щодо порядку користування житлом подружжям, якому воно належить на праві спільної сумісної власності,

– щодо поділу квартири (жилого будинку) в разі розірвання шлюбу,

– щодо користування житлом подружжям, що перебуває у фактичному шлюбі,

– щодо влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав та інші.

Житлові спори вирішуються як в досудовому, так і в судовому порядку.

Суди загальної юрисдикції являються основними органами, що здійснюють вирішення житлових спорів, якщо однією із сторін учасників спорів є громадянин. Судами розглядається значна кількість позовних заяв про захист житлових прав і інтересів громадян, що охороняються законом, а також прав організацій.

У судах загальної юрисдикції вирішуються житлові спори:

– між наймачами і членами їх сімей,

– між громадянами і житлово-будівельними кооперативами, що пов’язані з житловими правовідносинами,

– про виселення з вказаних будинків, якщо вони загрожують обвалом;

– про виселення з самовільно побудованих будинків, що підлягають зносу за рішенням органів місцевого самоврядування;

– про надання житла за вимогами, заснованими на цивільно-правових зобов’язаннях (у зв’язку зі зносом будинку, проведенням капітального ремонту, переобладнанням будинку в нежитловій і т. п.);

– про видачу ордера на житло, надане по спільному рішенню адміністрації і органу відповідної громадської організації і профспілкового комітету з подальшим повідомленням органу місцевої адміністрації про надання житла для заселення.

В той же час суди не мають права розглядати вимоги громадян, дозвіл яких віднесений до компетенції інших органів: про надання житла особам, що потребують поліпшення житлових умов; про надання житла меншого розміру замість займаного та інше.

Такого типу спори вирішуються в адміністративному порядку. Скарги на дії і рішення органів виконавчої влади, інших державних органів і посадовців зацікавленими громадянами можуть бути подані до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства.

У суді можуть бути оскаржені як одноосібні так і колегіальні дії (рішення) державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств і їх об’єднань, громадських організацій, об’єднань і посадовців, які привели до:

– порушення права і свободи громадянина;

– створення перешкоди здійсненню громадянами їх прав і свобод.

У судовому порядку розглядаються спори, пов’язані із захистом права власності громадян на житло:

– спори між членами спільної власності на житло про розділ житлового будинку,

– виділення долі у будинку,

– визначення порядку користування житлом (будинком);

– спори, що виникають у зв’язку з приватизацією житла та інше.

Не відкладайте, звертайтесь і отримайте гарантовану кваліфіковану юридичну допомогу.

Ми будемо раді допомогти Вам у вирішенні Ваших питань!

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА СПОРІВ ПРОПОНУЄМО:

 • визнання права власності або користування;
 • розподіл нерухомого майна в натурі та виділ частки;
 • усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження майном;
 • виселення, вселення та поновлення в реєстрації;
 • скасування прописки у житловому приміщенні;
 • витребування майна з чужого незаконного володіння;
 • визнання недійсним договору купівлі-продажу та інших правочинів;
 • зняття майна з-під арешту (виключення майна з опису) чи іншої заборони на відчуження;
 • визнання незаконними дії та/або бездіяльність посадових (службових) осіб;
 • відшкодування шкоди внаслідок порушення майнових прав;
 • представництво у судах різної юрисдикції та установах, організаціях незалежно від форми власності.

Юрист з житлових питань

Юрист з житлових питань компанії “УНІЛАВ” допоможе досягти компромісу у вирішенні житлового питання між родичами, а також між власниками та наймачами житла. В таких випадках є необхідність звернутися до юриста з житлових питань. Юрист допоможе вам розібратися в даній ситуації та проконсультує про можливі методи вирішення вашої проблеми.

В останні роки дуже часто виникають конфлікти щодо дольової участі у будівництві. Вони є досить специфічними, оскільки сама будівельна компанія встановлює в договорі порядок вирішення спорів. Тому потрібно мати достатню кваліфікацію, щоб захистити свої права у протистоянні із забудовником.

Набувають поширення також спори про виселення, вселення, визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням.

Адвокати у сфері житлових відносин нададуть вам юридичну допомогу, що стосується житлового права, усні чи письмові відповіді на питання, які виникають у цій сфері.

Юрист по житлових правовідносинах та спорах - консультації по житловому законодавству

Юридична консультація з житлових питань також включає в себе широке коло питань, пов’язаних з порушенням безпеки і недоторканності житла, його свавільним позбавленням, визнанням прав учасників відносин щодо володіння, користування і розпорядження житловими приміщеннями та необхідністю відновлення порушених житлових прав та їх судового захисту.

Житлове право є міжгалузевим комплексом норм права, що регулюють житлові відносини. Таким чином житлові спори торкаються наступних галузей права: сімейного, трудового, спадкового.

Житлові права (володіння, користування і розпорядження нерухомим майном) цікавлять усіх громадян. Найбільш поширеними видами житлових спорів є спори про:

 – визнання права власності на житлове приміщення;

 – припинення права користування житловим приміщенням;

 – усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням;

 – виділення частини житлового приміщення;

 – поділ житлового приміщення;

 – визнання договорів купівлі-продажу, дарування (при переході прав на власність), житлових приміщень недійсними;

 – визнання права власності на частину домоволодіння;

 – поділ житлового приміщення в натурі між власниками;

 – зміну часток житлового будинку;

 – вселення в житлове приміщення, виселення з житлового приміщення;

 – визнання недійсними угод з житловими приміщеннями;

 – визначення порядку користування житловим приміщенням через суд;

 – спадкування житлових приміщень…

Ситуації, в яких виникають житлові спори, є надзвичайно різноманітними. Ведення справ по них вимагає відповідних знань в різних галузях права та великого досвіду вирішення житлових спорів. А затяжний характер їх вирішення і конфліктність потребують кваліфікованої допомоги юриста з житлових спорів.

Як це працює

Юридичні послуги в житлових справах включають в себе:

 – проведення усної або письмової юридичної консультації;

 – допомогу у зборі документів;

 – складання позовної заяви та її подання до суду;

 – підготовку заперечення на позовну заяву;

 – прийняття безпосередньої участі в судових засіданнях (представлення інтересів клієнта);

 – отримання рішення суду;

 – оскарження рішення суду (при необхідності);

 – контроль над виконанням рішення суду.

Повноцінні юридичні послуги – запорука успішного і своєчасного вирішення житлових спорів. Ціна питання, як правило, дуже велика і не варто її платити за власну самовпевненість і юридичну самодіяльність.

Виникли додаткові запитання? Ми охоче дамо відповідь в офісі чи по телефону.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА СПОРІВ

zhytlovi pravovidnosyny ta spory foto 5

Ціни на юридичні послуги для фізичних осіб у сфері житлових правовідносин та спорів визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори