Кілька слів про

Юридичні послуги по захисту авторських і суміжних прав

ПРАВОВА ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ, ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Напевне, одним з найбільш складних та дискусійних питань в юриспруденції є поняття «правова охорона авторських та суміжних прав». Адже, тут не можливо розділити ні майновий внесок, ні фізичний. Часто зустрічаються суперечки щодо прав власності на інтелектуальну роботу. Кожна особа, яка приклала тих чи інших зусиль до напрацьованого, цілком законно бажає залишитись єдиним власником роботи. Через надмірну доступність інформації у мережі можна втратити авторське право, як наслідок ваші здобутки будуть використані іншими особами.

юридичні-послуги-по-захисту-авторських-і-суміжних-прав-унілав

Якщо ви працюєте у сфері інтелектуальної праці, створюєте авторський продукт, то ви повинні чітко розуміти, що право на авторство у будь-якому разі залишається за вами. У будь-яких суперечках, які виникають щодо авторських та суміжних прав вам необхідна думка кваліфікованого юриста, щоб ваші права були захищені на законодавчому рівні. Саме фахівці ТОВ «Юридична компанія «УНІЛАВ» зможуть допомогти вам зберегти свої права! Адже ми на власному досвіді знаємо, що таке інтелектуальна праця і вміло керуємось законодавством України щодо вирішення порушених питань.

Авторське право –

це сукупність немайнових і майнових прав авторів та їх правонаступників, пов’язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва.

Авторські права дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності.
Об’єктами авторського права є:
– літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру;
– виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
– комп’ютерні програми;
– бази даних;
– музичні твори з текстом і без тексту;
– драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
– аудіовізуальні твори;
– твори образотворчого мистецтва;
– твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
– фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
– твори ужиткового мистецтва;
– ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
– сценічні обробки творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
– похідні твори;
– збірники творів та інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором;
– тексти перекладів для дублювання, озвучення тощо;
– інші твори.

Юристи та адвокати компанії “УНІЛАВ” проведуть всебічний аналіз, а також підготують всі необхідні документи для подання заявки на авторське право до реєстрації в Україні. Після погодження з вами документи подаються на розгляд до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Термін реєстрації авторського права триває приблизно 2-3 місяці. Державна реєстрація засвідчується Свідоцтвом України.

Реєстрація авторського права не є необхідною (чинне законодавство не вимагає виконання формальностей для засвідчення прав інтелектуальної власності в Україні (отримання свідоцтва)) і діє з моменту створення твору. Хоча реєстрація об’єкта авторського та суміжного права може стати важливим етапом для подальшого розпоряджання правами на результат творчої діяльності автора. Однак для більшої захищеності, а також для майбутнього відстоювання своїх інтересів, радимо своїм клієнтам здійснити процедуру реєстрації прав інтелектуальної власності. Це допоможе уникнути будь-яких спорів щодо авторства та незаконного використання твору і зупинить недобросовісну діяльність порушників.

Суміжне право –

це права виконавців, виробників фонограм і відеограм на результати творчої діяльності, їх спадкоємців та осіб, яким на законних підставах передано суміжні майнові та немайнові права, а також організацій мовлення та їх правонаступників.

Об’єктами суміжних прав є:

– виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;
– фонограми, відеограми;
– передачі (програми) організацій мовлення.

yurydychni poslugy po zahystu avtorskyh i sumizhnyh prav foto 1

Інтелектуальна власність -

це результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інше) або кількох осіб.

Відповідно до статті 418 Цивільного Кодексу України: “Право інтелектуальної власності – це сукупність особистих немайнових і (або) майнових прав особи на конкретний результат своєї інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом або іншим законом”.

Право інтелектуальної власності становлять особисті майнові та немайнові права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні.

На що розповсюджується право інтелектуальної власності?

yurydychni poslugy po zahystu avtorskyh i sumizhnyh prav foto 2

До інтелектуальної власності, яка захищається Законом України «Про захист авторського права й суміжних прав», а також Цивільним Кодексом України, міжнародними договорами та іншими регулюючими документами, належать об’єкти, які можна згрупувати за своїми характеристиками в три класи:

 1. Об’єкти авторського права й суміжних прав (ІТ-програми та мобільні додатки, спів, танець, акторська гра, художня творчість, поезія та проза, музична фонограма).
 2. Здобутки науково-технічної діяльності (винаходи, корисні моделі, дизайн у вигляді промислових зразків, нові унікальні сорти рослин, комерційна таємниця, зображення інтегральних мікросхем).
 3. Комерційні позначення (торгові марки, комерційні назви та імена).

Усі зазначені вище об’єкти підпадають під дію відповідних законів та підзаконних актів.

Форми захисту авторського права та права інтелектуальної власності

Закон України «Про авторське право та суміжні права», Цивільний Кодекс і деякі нормативні акти передбачають врегулювання спорів щодо порушення авторського права у двох формах:

 • дії із залученням правових органів, подання позовів до судів та інших інстанцій, які контролюють громадянські або  корпоративні права;
 • комплекс дій, які особа може здійснювати самостійно, як правило навіть без залучення юриста, адвоката чи консультанта з питань захисту авторського права та суміжних прав.

Останній спосіб є найбільш поширеним, оскільки вважається доступнішим. Втім, у кінцевому результаті він обходиться дорожче, оскільки некваліфікований захист інтелектуальної власності призводить до втрати авторського права на використання творів мистецтва, науки та техніки, програм та відкриттів із комерційною метою та для власного самовираження, розвитку і здобуття визнання. Таким чином в разі виникнення порушення авторського права варто скористатися послугами адвоката або юриста-консультанта. Це може бути:

 • юридична консультація або повний юридичний супровід щодо розгляду ситуації з правової точки зору;
 • надання інформації про правильну реєстрацію торгових марок, отримання патентів, володіння комерційною таємницею та її захист та інші інструменти захисту інтелектуальної власності;
 • правильна реєстрація авторських прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • обрання оптимального комплексу дій для припинення протиправного використання об’єкта інтелектуальної власності та/або відшкодування шкоди (економічної та моральної), спричиненої таким порушенням авторського права;
 • підготування позовної заяви про захист права на об’єкт інтелектуальної власності та консультації щодо дій в суді або важелях і перевагах для досудового врегулювання спору для кожної конкретної ситуації;
 • представництво в судах та повний юридичний супровід у процесі обстоювання авторського права;
 • контроль за розвитком судового процесу, оскарження судових рішень та дійсності (юридичної сили та відповідності Закону України «Про авторське право та суміжні права» та правам українців) будь-яких патентів чи інших форм захисту інтелектуальної власності;
 • підготовка ліцензійних угод та інших документів, що регулюють використання інтелектуальної власності третім особами з комерційною або некомерційною метою;
 • юридичний супровід укладення ліцензійних договорів на використання об’єктів права інтелектуальної власності;
 • повний аналіз ситуації, пошук у реєстрі зареєстрованих об’єктів інтелектуальної власності, що можуть становити загрозу для визнання авторського права (скажімо, аналогічних торгових марок, дописів копірайтерів та блогів).

Навіть після втрати авторського права та отримання офіційних охороняючих документів третьою особою чи організацією реальний автор може й повинен обстоювати власне авторське право на інтелектуальну власність, оскаржуючи такі документи та відкрито претендуючи на результати своєї творчої діяльності.

Захист авторського права залежно від виду власності

Українським законодавством передбачено існування таких видів власності:

 1. Державна власність — у тому числі і власність держави на певні види інтелектуальної власності (народна творчість, офіційні позначення типу гербів, назв та інше).
 2. Спільна власність — власність, у тому числі й інтелектуальна, що належить спільно кільком особам, яка може бути спільною сумісною і спільною частковою.
 3. Приватна власність — на об’єкти авторського права, таких, як літературний твір, у тому числі електронний блог, художні витвори в різних формах, виконання, комп’ютерні програми чи бази даних, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції тощо. Сюди належать авторське право на кінофільми, серіали, інформаційні електронні, відео- та друковані ресурси, спектаклі, винаходи, штучний добір та виведення нових сортів рослин, масштабні бази даних, складні розробки в різних галузях науки та техніки, ІТ-індустрії тощо.
 4. Змішана власність — тип відносин (наприклад, державно-приватна власність), де процес та механізм регулювання авторського права часто є проблематичним та непрозорим через брак юридично визначених понять та принципів.

Різноманітність видів власності, стрімкий розвиток інтернет технологій та недостатнє юридичне підґрунтя для чіткого регулювання відносин у цій сфері суттєво ускладнюють завдання захисту авторського права та передбачають довгий процес розгляду справи та підтвердження права на інтелектуальну власність за тими, кому воно належить. Однак за умови залучення професійного юриста чи адвоката, це стає можливим і вирішується у значно коротші терміни.

Юридична компанія “УНІЛАВ”надає висококваліфіковані юридичні послуги та консультації в галузі авторського права та суміжних прав, прав інтелектуальної власності, захист авторських прав, знаків для товарів та послуг, промислових зразків; правову допомогу при підготовці та укладенні авторських договорів, ліцензійних договорів, договорів на передачу майнових прав та багато іншого.

yurydychni poslugy po zahystu avtorskyh i sumizhnyh prav foto 3

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ, А ТАКОЖ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРОПОНУЄМО:

 • консультації щодо авторських і суміжних прав, а також права інтелектуальної власності;
 • реєстрація права на об’єкти інтелектуальної власності;
 • угоди з об’єктами інтелектуальної власності;
 • збір доказів порушення прав інтелектуальної власності
 • захист прав на об’єкти інтелектуальної власності в судовому порядку;
 • реєстрація авторських прав;
 • захист авторських прав;
 • відновлення порушених цивільних прав та інтересів суб’єктів авторського і суміжних прав;
 • виплата майнового відшкодування у зв’язку з порушенням авторських прав і (або) суміжних прав;
 • договірна робота (підготовка, аналіз, супровід виконання) щодо реалізації, користування чи відчуження авторських прав і суміжних прав;
 • супровід угод з об’єктами інтелектуальної власності (продаж, передача права користування тощо);
 • супровід реєстрації договорів про авторські права;
 • представництво у судах різної юрисдикції та установах, організаціях незалежно від форми власності.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ

yurydychni poslugy po zahystu avtorskyh i sumizhnyh prav foto 4

Ціни на юридичні послуги для фізичних осіб у сфері захисту авторських, суміжних прав, а також права інтелектуальної власності визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори