Правовий супровід інвестиційної діяльності іноземців в Україні.

Інвестування в Україну є однією з перспективних форм отримання прибутку для іноземних інвесторів. Ефективність та безпечність здійснення іноземного інвестування в Україну та отримання прибутку іноземними інвесторами обумовлені наявністю об’єктивної і повної інформації щодо правового регулювання іноземного інвестування в Україну, з огляду на практичний досвід супроводу інвестиційної діяльності.

У той же час, у зв’язку зі специфікою українського законодавства та сучасних реалій, деякі інвестори утримуються від здійснення інвестицій або не використовують власні інвестиційні можливості максимально ефективно. Юристи та адвокати юридичної компанії “УНІЛАВ” допоможуть отримати максимальну вигоду від інвестицій, а також зробити інвестиційну діяльність для інвесторів максимально безпечною.

 

pravovyj suprovid investytsijnoyi diyalnosti inozemtsiv v Ukrayini

Інвестиційна діяльності в Україні регулюється Законами України, іншими законодавчими актами, що у сукупності становлять – Інвестиційне законодавство України, зокрема: Законом України «Про інвестиційну діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим» та інші.

Відповідно до ЗУ «Про режим іноземного інвестування» іноземними інвестиціями визнаються цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Стаття 14 Податкового кодексу України зазначає, що інвестиції – це господарські операції, що передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно.

В умовах сучасного життя провадження інвестиційної діяльності – є важливим і водночас ризиковим. Як відомо, першою і, мабуть, найважливішою стадією інвестування, є її належне оформлення, адже кожна інвестиція повинна відповідати обов’язковим для сторін правилам, встановленим законом та іншими правовими актами, що діють у момент його укладення та виконання.

При внесенні іноземної інвестиції обов’язкова наявність мети отримання прибутку або досягнення певного соціального ефекту. Без таких цілей вкладення не розглядатимуться як іноземна інвестиція та не наділятимуться певними пільгами.

pravovyj suprovid investytsijnoyi diyalnosti inozemtsiv v Ukrayini foto 1

ІНВЕСТУВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Юридична компанія “УНІЛАВ” надає послуги з правового супроводу інвестиційної діяльності в Україні, які базуються на тривалій й успішній практиці реєстрації іноземних інвестицій на території України. Ми надаємо правові консультації та допомогу в організації та здійсненні різних форм іноземних інвестицій в Україну.

Іноземними інвесторами можуть бути:

 1. юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України;
 2. фізичні особи − іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності;
 3. іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;
 4. інші іноземні суб’єкти, які визначаються такими відповідно до законодавства України.

Згідно зі ст. 2 Закону України “Про режим іноземного інвестування” іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:

 • іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України;
 • валюти України – відповідно до законодавства України;
 • будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов’язаних з ним майнових прав;
 • акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) в статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у валюті;
 • грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов’язань, які гарантовані першокласними банками й мають вартість у валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
 • будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;
 • прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
 • інших цінностей згідно із законодавством України.

Згідно зі ст. 3 Закону України “Про режим іноземного інвестування” іноземні інвестиції можуть здійснюватися в таких формах:

 • пайової участі в підприємствах, що створюється спільно з українськими юридичними й фізичними особами, або придбання частки чинних підприємств;
 • створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або повне придбання у власність чинних підприємств;
 • придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об’єкти власності шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;
 • придбання самостійно або за участю українських юридичних або фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України;
 • придбання інших майнових прав;
 • господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції;
 • в інших формах, не заборонених законами України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб’єктами господарської діяльності України.

Згідно зі ст. 4 Закону України “Про режим іноземного інвестування” іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об’єкти, інвестування в які не заборонено законами України.

Документи для реєстрації іноземних інвестицій, які необхідно надати:

3
 • Заяву на ім’я начальника головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій з проханням здійснити державну реєстрацію інвестиції.
 • Інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою податкової інспекції району, де зареєстроване підприємство (3 примірники).
 • Дві копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (нотаріально завірені);
 • Копія довідки з ЄДРПОУ (завірена печаткою та підписом керівника підприємства);
 • Дві копії статуту та всіх змін, якщо такі є (нотаріально завірені);
 • Копія установчого договору і всіх змін, якщо такі є (нотаріально завірені);
 • Договір (контракт) про спільну діяльність і всі зміни, якщо такі є (нотаріально завірені);
 • Документи, які підтверджують вартість реєстрованої іноземної інвестиції: у вигляді іноземної валюти або валюти України при реінвестиції – копії платіжних документів, завірених належним чином. Оригінал і копія (завірені печаткою та підписом керівника підприємства) довідки з банку; у вигляді майнового внеску – копії митних декларацій (завірені печаткою та підписом керівника підприємства та ін.), документ про прибуток і бухгалтерська довідка, яка підтверджує зарахування ввезеного обладнання на баланс підприємства;
 • Копії платіжних доручень про оплату державної реєстрації іноземної інвестиції (завірені печаткою та підписом керівника підприємства);
 • Легалізована довіреність від іноземного інвестора на право виконувати функції, пов’язані з реєстрацією іноземної інвестиції (оригінал або нотаріально завірена копія).

Наші фахівці здійснюють повний юридичний супровід інвестиційної діяльності, захист прав і законних інтересів іноземних інвесторів в Україні.

pravovyj suprovid investytsijnoyi diyalnosti inozemtsiv v Ukrayini foto 6

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ.

Саме захист інвестицій є найактуальнішим питанням для інвестора. У цьому випадку, ми досягаємо результату шляхом грамотного юридичного супроводу із залученням кваліфікованих фахівців, що дає можливість максимально знизити ризики, захистити активи, визначити потенційні загрози і створити сприятливі умови для успішного розвитку проекту.

Ми працюємо над забезпеченням правової безпеки починаючи від формування бізнес цілей проекту, що дозволяє комплексно оцінити всі ризики, врахувати актуальні питання переговорів в оформленні фінансових документів, запобігти потенційним загрозам виникнення судових спорів, детально опрацювати альтернативні схеми придбання активів, а також індивідуально спроектувати податкові та антимонопольні наслідки реалізації проекту.

В нашу команду входять експерти з різних галузей права, що дозволяє нам забезпечувати комплекс юридичних послуг – «крок за кроком», необхідних на всіх етапах реалізації інвестиційного проекту «з нуля» до його повної юридичної підтримки.

Особливу увагу при супроводі інвестиційних проектів ми приділяємо:

 • Проведенню due diligence – комплексної юридичної експертизи об’єкта інвестування, активів, учасників угоди, з подальшою оцінкою ризиків.
 • Наданню рекомендацій по роботі з виявленими ризиками, а також впровадженню або контролю заходів щодо зниження або усунення ризиків.
 • Розробці алгоритму фінансування проекту з урахуванням правових, податкових та ін. ризиків.
 • Розробці юридичної схеми придбання активів (в тому числі акцій, часток, нерухомого та рухомого майна, об’єктів інтелектуальної власності та ін.).
 • Аналізу та підготовці рекомендацій щодо застосування додаткових іноземних елементів в схемі угоди, а також питання вибору оптимальної офшорної юрисдикції.
 • Структурування угод в рамках інвестиційного проекту.
 • Підготовці графіку проведення угод – «крок за кроком», з послідовними зв’язками юридичних, корпоративних і організаційних процедур.
 • Підготовці комплексу документів на кожній стадії інвестиційного проекту, в тому числі розробка установчих документів нових компаній, контрактів, договорів застави, прямого фінансування, купівлі-продажу, а також інших необхідних угод між інвесторами та акціонерами, банками, державними органами, і керуючими об’єктами інвестицій.
 • Врегулювання питань корпоративного права, забезпечення корпоративних погоджень і необхідних схвалень бенефіціарів.
 • Представництву інтересів у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування.
 • Контролю над виконанням умов угод із застосуванням заходів забезпечення.
 • Реалізації механізмів договірного стимулювання і захисту інтересів клієнта.

В Україні до іноземних інвесторів застосовується національний режим їх регулювання, низка гарантій, податкові пільги в цілому та щодо інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки.

Пріоритетними галузями економіки є:

1. Агропромисловий комплекс за напрямами: виробництво, зберігання харчових продуктів, у тому числі дитячого харчування, а також виробництво біопалива, з орієнтацією на імпортозаміщення;

2. Житлово-комунальний комплекс за напрямами: створення об’єктів поводження з відходами (побутовими, промисловими та відходами, які утворилися в результаті добування та перероблення корисних копалин і виробництва електричної та теплової енергії); будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

3. Машинобудівний комплекс за напрямами: виробництво нових та імпортозамі- щуючих видів комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, машин і устаткування, електричного устаткування, автотранспортних та інших транспортних засобів.

4. Транспортна інфраструктура за напрямами: будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері транспортної інфраструктури.

5. Курортно-рекреаційна сфера і туризм за напрямами: будівництво курортно- рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури.

6. Переробна промисловість за напрямом імпортозаміщуюче металургійне ви- робництво.

Законодавчі гарантії для іноземних інвесторів.

Іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їхніх прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах унаслідок здійснення іноземних інвестицій.

У разі припинення діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного капіталу) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України, або спеціальним інвестиційним договором, укладеним у порядку, передбаченому Законом України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями”.

Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами передбачених законодавством обов’язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями, відповідно до законодавства України. Не підлягає відшкодуванню упущена вигода інвестора із значними інвестиціями за спеціальним інвестиційним договором у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням державою в особі Кабінету Міністрів України та/або органом місцевого самоврядування, якщо такий орган є стороною спеціального інвестиційного договору, зобов’язань за таким договором.

Потрібна консультація юриста чи адвоката? Не зволікайте з вирішенням проблем – записуйтесь на консультацію за тел.: 096-99-80-700

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ З ПРАВОВОГО СУПРОВОДУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМЦІВ ПРОПОНУЄМО:

pravovyj suprovid investytsijnoyi diyalnosti inozemtsiv v Ukrayini foto 4
 • Правовий супровід інвестиційної діяльності:

  • консультації з питань обрання оптимальної форми інвестицій;
  • консультації з питань оподаткування іноземних компаній і їх діяльності на території України;
  • консультування щодо особливостей спільного інвестування;
  • консультування щодо експортно-імпортних операцій, митного законодавства і валютного контролю;
  • консультації з питання інвестиційної діяльності з цінними паперами;
  • перевірка на правоздатність контрагентів як суб’єктів інвестиційної діяльності;
  • участь у переговорах з партнерами, контрагентами;
  • допомога в отриманні необхідних дозволів, ліцензій, реєстрації підприємств і інвестицій;
  • реєстрація венчурних пайових та корпоративних інвестиційних фондів;
  • захист прав та інтересів інвестора;
  • судовий захист інтересів інвесторів.

  Договірне інвестиційне право:

  • складання попередніх договорів, протоколів про наміри, інвестиційних меморандумів;
  • підготовка та експертиза необхідних юридичних документів на предмет відповідності чинному законодавству України;
  • розробка документів правового змісту, необхідних для укладання інвестиційних договорів;
  • супровід укладання інвестиційних договорів;
  • юридичний супровід виконання інвестиційних договорів.

  Правовий супровід інвестиційних проектів:

  • правове забезпечення реалізації нових інвестиційних проектів;
  • оцінка правових ризиків при реалізації інвестиційних проектів;
  • аналіз діючих інвестиційних проектів;
  • отримаємо підтвердження (позначку) ДФС в районі міста, в якому реєструється інвестиція на інформаційному повідомленні про внесення іноземної інвестиції;
  • підготуємо і подамо необхідний пакет документів до органу реєстрації, згідно з чинним законодавством;
  • отримаємо інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції;
  • та результат: реєстрація підприємства з іноземною інвестицією.

  В рамках надання даної послуги, наша юридична компанія має значний досвід і ми можемо гарантувати іноземним інвесторам успішний результат з мінімальною затратою сил і часу.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ З ПРАВОВОГО СУПРОВОДУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМЦІВ.

pravovyj suprovid investytsijnoyi diyalnosti inozemtsiv v Ukrayini foto 3

Ціни на юридичні послуги з правового супроводу інвестиційної діяльності іноземців визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Питання - Відповіді

Якими є особливості митного оформлення іноземних інвестицій у вигляді майна?

1) Іноземні інвестиції під час ввезення в Україну звільняються від сплати в’їзного мита.

2) Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, здійснюється в першочерговому порядку.

Якими є найпоширеніші форми внесення іноземних інвестицій?

Найпоширенішими формами внесення іноземних інвестицій є участь у статутному капіталі суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, або внесення інвестицій на підставі договорів інвестування.

Чи потрібно реєструвати іноземні інвестиції в Україні?

Ні. На даний час тільки вимагається, щоб підприємства з іноземними інвестиціями та установи банків подавали статистичну звітність про здійснення іноземних інвестицій відповідно до законодавства.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори