Кілька слів про

Юридичні послуги по захисту інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності для бізнесу в Україні.

У сучасному технологічному світі авторські права, патенти і технології часто мають більшу вагу, ніж офіси та фабрики. Захист такого цінного активу як інтелектуальна власність – особливий вид послуг юридичної компанії “УНІЛАВ”. 

Практика інтелектуальної власності нашої компанії спрямована на комплексний підхід до питань захисту прав та активів. Знання та досвід наших юристів дають можливість якісного супроводу всього переліку питань, пов’язаних з авторськими правами, знаками для товарів та послуг, корисними моделями, промисловими зразками та винаходами.

Окремо виділяємо вирішення спорів та захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку, врегулювання спорів стосовно недобросовісної конкуренції.

YUrydychni poslugy po zahystu intelektualnoyi vlasnosti

Бізнес безпосередньо пов’язаний з правами на об’єкти інтелектуальної власності – торговельні марки, промислові зразки, винаходи, твори, права на які часто порушуються. Таким чином, їх належний захист є одним з пріоритетів у роботі юридичної компанії “УНІЛАВ”.

Поняття "інтелектуальна власність" включає в себе:

 • винаходи;
 • промислові зразки;
 • торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування;
 • географічні позначення;
 • сорти рослин, породи тварин;
 • бази даних, доменні імена;
 • літературні твори — художні і наукові (програмне забезпечення охороняється як літературний твір);
 • виконання творів інших авторів;
 • фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
 • інші результати творчої й інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій і художній сферах.

ЮК “УНІЛАВ” представляє інтереси компаній-правовласників у справах, пов’язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг, недобросовісною конкуренцією і іншими порушеними правами інтелектуальної власності. Компанія активно співпрацює з патентними повіреними, Укрпатентом і Департаментом розвитку сфери інтелектуальної власності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Право інтелектуальної власності

YUrydychni poslugy po zahystu intelektualnoyi vlasnosti foto 5

– це право на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні. Право інтелектуальної власності є непорушним!

Наші адвокати з інтелектуальної власності надають висококваліфіковані юридичні послуги та консультації в галузі авторського права і суміжних прав, захисту авторських прав, знаків для товарів і послуг, промислових зразків. Наші юристи забезпечують правову допомогу при підготовці та укладенні авторських договорів, ліцензійних договорів, договорів на передачу майнових прав, консультують з питань оподаткування.

ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Інтелектуальна власність, як і будь-який інший вид власності, потребує правового захисту, оскільки часто є об’єктом протиправних дій з боку третіх осіб.

Право інтелектуальної власності включає в себе особисті немайнові права (право на визнання творцем об’єкта інтелектуальної власності) і майнові права (право на використання об’єкта інтелектуальної власності, право дозволяти або перешкоджати неправомірному використанню та ін.). Обсяг прав на об’єкт інтелектуальної власності визначається нормативно-правовими актами, зокрема, Цивільним кодексом України та відповідними законами.

Для захисту прав інтелектуальної власності, перш за все, необхідно цими правами володіти, а також мати документальне підтвердження цих прав (патент, свідоцтво, ліцензійний договір тощо). Юридична компанія “УНІЛАВ” надає повний комплекс послуг із набуття права інтелектуальної власності.

Якщо відповідне право інтелектуальної власності документально підтверджено, наші юристи надають послуги з юридичного супроводу захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності та врегулювання спорів у цій галузі.

Ефективний захист інтелектуальної власності може забезпечити кваліфікована допомога професіоналів.

Наші юристи допоможуть захистити Ваші особисті немайнові та майнові права на об’єкти інтелектуальної власності.

Захист права інтелектуальної власності для бізнесу.

На сьогоднішній день актуальними для бізнесу є питання юридичного закріплення (визнання, реєстрації), захисту, користування та розпорядження правами інтелектуальної власності:

 • на об’єкти промислової власності: знаки для товарів і послуг (торговельні марки), фірмові (комерційні) найменування, доменні імена, винаходи і корисні моделі, ноу-хау, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, географічні зазначення, сорти рослин тощо;
 • на об’єкти авторського права і суміжних прав: музичні та літературні твори, інші твори у галузі науки, літератури і мистецтва, комп’ютерні програми, бази даних, фонограми та відеограми, передачі (програми) мовлення тощо.
YUrydychni poslugy po zahystu intelektualnoyi vlasnosti foto 1

Наші фахівці мають досвід у веденні справ, пов’язаних із реєстрацією та захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також відчуженням (переданням) цих прав.

Послуги адвокатів і юристів в сфері інтелектуальної власності.

Ви вже володієте авторськими правами інтелектуальної власності? Можливо маєте намір придбати права? Ми допоможемо в підготовці договорів або проведенні юридичної експертизи тих, які вам пропонують підписати ваші контрагенти. Це дасть вам впевненість в тому, що укладаєте дійсно вигідну угоду без підводних каменів.

Якщо ваші права намагаються оспорити треті особи, наша команда готова запропонувати послуги адвоката в сфері інтелектуальної власності для захисту ваших інтересів або зведення до мінімуму негативних наслідків.

Наші спеціалісти з інтелектуальної власності зосереджуються на наданні послуг щодо розвитку, придбання, використання та передачі інтелектуальної власності, такої як торгові марки, авторські права, патенти і технології, комерційні таємниці та конфіденційна інформація. Ми чітко усвідомлюємо цінність інтелектуальної власності для компаній з багатьох сфер, у тому числі ІТ, медіа та розваг, роздрібного сектору, фармацевтики, автомобільної промисловості та інших галузей. Тому розробляємо та надаємо індивідуальні рішення, що враховують специфіку конкретної індустрії.

Ми представляємо наших клієнтів у відповідних органах влади: у Державній службі інтелектуальної власності, Антимонопольному комітеті України, судах, правоохоронних та митних органах з метою надання підтримки у процедурах реєстрації та захисту їхніх прав.

Юридичний супровід діяльності, пов’язаної зі створенням та використанням інтелектуальної власності.

 • юридичне супроводження діяльності, пов’язаної зі створенням та використанням об’єктів інтелектуальної власності (видавництв, програмістів, дизайн-студій, продакшн-компаній, продюсерів тощо);
 • юридичне супроводження діяльності IT-підприємств, супроводження та консультування стартапів, юридичний супровід бізнесу в електронній комерції;
 • юридичне супроводження творчої діяльності (авторів, композиторів, акторів, виконавців, драматургів, хореографів, режисерів, художників, фотографів, моделей тощо);
 • усні, письмові консультації з питань інтелектуальної власності;
 • консультації з питань використання, реєстрації та захисту програмного забезпечення
 • правовий аудит об’єктів інтелектуальної власності;
 • правовий аналіз існуючих договорів з питань інтелектуальної власності та надання рекомендацій щодо внесення змін, доповнень в договір.
 • розробка договорів, зокрема:
 • всі види авторських договорів (про співавторство; про передачу виключних, невиключних майнових прав; про відчуження майнових прав, договір замовлення на створення об’єкта авторського права; договори про створення, використання фонограм тощо);
 • ліцензійні договори;
 • трудові договори (при створенні об’єктів інтелектуальної власності);
 • юридичне супроводження переговорів при укладенні вищезазначених договорів.

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРОПОНУЄМО:

юридичні консультації з питань порушення прав інтелектуальної власності;

• правовий аналіз ситуації, складання експертного висновку і вибір оптимальної стратегії, спрямованої на припинення порушення або відшкодування завданих збитків;

• планування і проведення заходів, спрямованих на досудове вирішення спору (проведення переговорів, складання та розсилання листів-претензій та листів-повідомлень про порушення прав інтелектуальної власності);

• представництво інтересів клієнта в Антимонопольному комітеті, Державній службі інтелектуальної власності України та її Апеляційній палаті, Українському інституті промислової власності, Державному агентстві з авторських і суміжних прав, в Міністерстві внутрішніх справ і судових органах;

• оскарження рішень Патентного відомства, у тому числі і в суді;

• оспорювання авторських свідоцтв, охоронних документів на об’єкти авторського права, виданих з порушенням;

• представництво інтересів клієнтів у судових спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності;

• представництво інтересів клієнтів щодо припинення недобросовісної конкуренції;

• представництво інтересів клієнтів у митній службі щодо припинення незаконного імпорту/експорту (в тому числі транзитного);

• захист прав на торговельні марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення, компонування (топографію) інтегральних мікросхем, сорти рослин;

• підготовка ліцензійних договорів, договорів про передачу виключних прав інтелектуальної власності;

• консультування щодо податкових наслідків виплати роялті, у тому числі на користь нерезидента;

• підготовка договорів франчайзингу;

• проведення аудиту об’єктів права інтелектуальної власності під час злиття/поглинення, продажу бізнесу;

• проведення досліджень та патентно-інформаційних пошуків, аналіз результатів, виявлення ризиків і способів їх мінімізації;

• реєстрація (національна система, міжнародна система, реєстрація в інших юрисдикціях) об’єктів права інтелектуальної власності;

• підтримання чинності та продовження терміну дії охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності;

• контроль за виконанням рішень суду;

• складання юридичних документів (позовів, апеляцій, касаційних скарг тощо);

• опротестування рішення суду у вищих інстанціях;

• підготовка юридично обґрунтованих відповідей на претензії третіх осіб у разі порушення клієнтом прав інтелектуальної власності третіх осіб;

• внесення змін до зареєстрованих договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності;

• юридичний аудит (due diligence) об’єктів інтелектуальної власності з метою оцінки наявних ризиків, зокрема перед придбанням або продажем таких об’єктів;

• консультації та захист інтересів працівників і роботодавців щодо об’єктів права інтелектуальної власності, створених в процесі трудової діяльності;

• консультації та практична допомога в сфері захисту комерційної таємниці (конфіденційної інформації), захисту ділової репутації юридичної особи (гудвілу);

• захист прав та інтересів власників в разі порушення прав інтелектуальної власності, неправомірного використання торгових марок та фірмових найменувань, недобросовісної конкуренції та реклами, поширення «піратської» або контрафактної продукції шляхом звернення до контролюючих органів та/або у судах, третейських судах, міжнародному комерційному арбітражі;

• надання консультацій щодо оформлення прав на об’єкти інтелектуальної промислової власності;

• сприяння в реєстрації патентів, торговельних марок, промислових зразків, фірмових найменувань в Україні та за кордоном;

• супровід процесу реєстрації прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та торговельні марки, в т.ч. через міжнародні процедури реєстрації;

• юридичний аудит інтелектуальної власності підприємств в Україні;

• реєстрація авторських прав на об’єкти інтелектуальної власності;

• надання консультацій з питань використання та захисту авторських і суміжних прав.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

YUrydychni poslugy po zahystu intelektualnoyi vlasnosti foto 2

Ціни на юридичні послуги для юридичних осіб у сфері захисту інтелектуальної власності визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори