Договірна робота для фізичних осіб

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ПО ДОГОВІРНОМУ ПРАВУ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

ДОГОВІРНА РОБОТА (ПІДГОТОВКА, АНАЛІЗ, СУПРОВІД ВИКОНАННЯ)

Договірна робота – діяльність із розробки нових договорів або вивчення вже існуючих, запропонованих проектів договорів згідно з нормами та вимогами чинного законодавства.

Договір, складений юридично правильно — це вагома гарантія успішного досягнення поставлених цілей та завдань, а також, можливість ефективного захисту прав та законних інтересів у разі виникнення спірних ситуацій, як у судовому, так і у позасудовому порядку.

Договір – це ваш захист від будь-яких претензій, невиконаних домовленостей, а також гарантія належного виконання зобов’язань.

dogovirna robota dlya fizychnyh osib unilav

Протягом життя кожна людина укладає сотні договорів, навіть не замислюючись про це. Під час проїзду в автобусі пасажир стає учасником публічного договору, за яким він зобов’язується заплатити за проїзд, а власник транспортного засобу – доставити його на потрібну зупинку. Публічні договори ви укладаєте з підприємцями, що пропонують товари і послуги. Приступаючи до роботи, ми підписуємо трудовий договір, коли винаймаємо житло – договір найму, коли беремо кредит – договір позики. Ми навіть не думаємо, що всі ці угоди не порушують наші права і що інша сторона дійсно подбає про нашу вигоду.

Якщо у вас виникають сумніви в правильності укладання договору – перевірте, чи відповідає він необхідним умовами. Якщо ви відчуваєте обмеження прав в якій-небудь сфері послуг, переходьте до розділу «Захист прав споживачів».

Ефективна договірна робота допоможе вчасно спрогнозувати можливі ризики і шляхи їх уникнення. Індивідуальний підхід при розробці договору, з урахуванням основних вимог, допоможе захистити ваші правові та фінансові інтереси.

Спеціалісти юридичної компанії «УНІЛАВ», керуючись нормами, законами та власним досвідом допоможуть вам у створенні грамотного юридичного договору.

Договір. Що потрібно знати?

dogovirna robota dlya fizychnyh osib foto 2

Договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків і є обов’язковим для виконання сторонами.

Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов’язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої сторони.

Договір є двостороннім, якщо правами та обов’язками наділені обидві сторони.

Договір є оплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору.

Відповідно до статті 6 Цивільного Кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Форма договору.

Форма договору має відповідати загальним положенням щодо форми правочину (статті 205-210 Цивільного кодексу України). Правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі.

Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.

Договір має укладатися у формі, встановленій законом для даного виду договору. У разі відсутності в законі спеціальних вимог щодо форми певного виду договору сторони можуть обрати будь-яку форму.

Порядок укладення договору.

dogovirna robota dlya fizychnyh osib foto 5

Договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

За загальним правилом договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. Однак це правило може бути застосовано тільки до договорів, щодо яких закон не вимагає нотаріального посвідчення та /або державної реєстрації.

Для укладення певних договорів (реальних договорів), окрім досягнення домовленості з усіх їх істотних умов необхідно, щоб одна із сторін передала другій майно або вчинила інші дії, передбачені актами цивільного законодавства. Учинення дій, необхідних для укладення договору, як правило, засвідчується певними документами, зокрема, актом прийому-передачі, складським документом, розпискою тощо. Отже, реальні договори (наприклад, договір позики) вважаються укладеними з моменту передання майна або вчинення певної дії. Якщо ж договір підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, він є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації. У разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації договору він вважається укладеним з моменту його державної реєстрації.

Зміна і/або розірвання договору.

Згідно зі статтею 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору можуть здійснюватися:

 • за згодою сторін;
 • за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом;
 • у разі односторонньої відмови від договору, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом.
dogovirna robota dlya fizychnyh osib foto 1

У випадку зміни договору зобов’язання, що виникло з нього, не припиняється, а продовжує діяти. Відбувається лише заміна певних умов договору щодо предмету, місця та строків виконання договору тощо. Якщо ж відбулося розірвання договору, зобов’язання сторін, породжені цим договором, припиняються. При цьому правовий зв’язок між сторонами може припинитися взагалі або трансформуватися в обов’язок сторони, яка істотно порушила договір, відшкодувати другій стороні збитки, завдані розірванням договору.

Юридична компанія "УНІЛАВ" проводить роботи по складанню і перевірці цивільно-правових та господарських договорів:

 • купівлі-продажу;
 • оренди (нерухомості та рухомого майна), найму, користування, лізингу;
 • дарування;
 • ренти;
 • довічного утримання (догляду);
 • шлюбних контрактів;
 • про визначення місця проживання дитини;
 • про сплату аліментів;
 • підряду (проведення робіт, надання послуг);
 • у сфері посередницької діяльності (доручення, комісія, брокерські послуги, консигнація, схову, посередницькі послуги);
 • про надання послуг (зберігання, обслуговування, ремонт, захист інформації, інформаційне-консультаційне обслуговування);
 • авторських та ліцензійних;
 • про відчуження об’єкта права інтелектуальної власності;
 • кредитних (депозит, кредит, позика, факторинг);
 • поворотної фінансової допомоги;
 • про відступлення права вимоги;
 • страхування;
 • трудових (контрактів);
 • інших господарських договорів.

Ми пропонуємо разом із складанням договорів також їх правовий аналіз і юридичну експертизу угод, та інших правових документів.

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДОГОВОРІВ.

dogovirna robota dlya fizychnyh osib foto 3

Така договірна робота як розробка договорів та інших правочинів користується попитом і серед громадян, і серед підприємців. Безвідповідальне ставлення до розробки договору веде до значних збитків внаслідок несумлінності або злого умислу. Тому завжди вимагайте детального відпрацювання тексту кожного правочину, професійного правового аналізу, абсолютного взаємоузгодження положень, пунктів та умов.

Наші фахівці нададуть вам допомогу в аналізі договорів, проконсультують щодо правових аспектів того чи іншого договору, запропонують варіанти і шляхи для їх реалізації. Ми зробимо все необхідне, щоб унеможливити негативні наслідки складання та укладання договорів. Крім того, проводимо подальший контроль за їх виконанням, а також аналіз їх результатів.

 

Підготовка договору і узгодження умов можуть бути надані дистанційно без витрачання вами часу на зустрічі з юристом.

Якщо вам потрібна професійна правова допомога юриста, адвоката телефонуйте нам за номером: +38 096 99 80 700. Завжди будемо раді вам допомогти!

Послуги юриста по договірному праву.

Юрист в сфері договірного права допомагає клієнтам складати угоди так, щоб вони:

 • не порушували норм закону;
 • містили максимально вигідні для вас умови;
 • не включали умови, на основі яких можна скасувати або істотно змінити угоду.

На етапі розробки документа юрист передбачає і виключає всі можливі конфлікти між сторонами, які можуть виникнути в ході реалізації умов угоди.

Якщо договір вже складений, юрист може провести його експертизу і порекомендувати зміни, які захистять ваші права. Також спеціалісти нашої компанії проводять консультації щодо спірних питань в сфері договірного права.

До нас звертаються фізичні особи, які зіткнулися з невиконанням зобов’язань за договором другою стороною або самі не можуть виконати свої зобов’язання, тому що умови виявилися неприйнятними для них. В таких випадках наш юрист допоможе визнати договір недійсним і домогтися відшкодування збитку через суд.

Адвокат по договорах. Які послуги надає? Яка договірна робота проводиться ним?

Адвокат по договорах нашої компанії проведе:

 • юридичну експертизу угод на відповідність законодавству;
 • виявлення та оцінку ризиків, що містяться в умовах угоди;
 • складання договорів з урахуванням побажань клієнта;
 • ведення переговорів з контрагентами;
 • роз’яснення положень договору;
 • досудове врегулювання спорів.

Якщо неможливо вирішити мирним способом конфлікт, що випливає з договірних правовідносин, адвокат по додатковому дорученню може ініціювати розгляд справи в судовому порядку (подати відповідний цивільний позов, виконувати процесуальні повноваження), або ж взяти участь в засіданнях на стороні відповідача.

Звертайтеся до нас за допомогою! Ми розробимо оптимальний варіант в найкоротші терміни і, при необхідності, зробимо все віддалено. 

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРОПОНУЄМО:

 • надання консультацій;
 • аналіз договорів та договірної документації (договори, додаткові угоди та додатки до них тощо) на відповідність нормам законодавства, наявності неврегульованих моментів, подвійних трактувань і т.п;
 • аналіз та доопрацювання існуючих договорів, внесення коригувань в договори;
 • супроводження на переговорах, що стосуються укладення та підписання договорів;
 • правова експертиза договорів;
 • претензійна робота;
 • зміни до договору та/або його розірвання;
 • представництво у судах різної юрисдикції та установах, організаціях незалежно від форми власності.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

dogovirna robota dlya fizychnyh osib foto 4

Ціни на юридичні послуги для фізичних осіб у сфері договірної роботи для фізичних осіб визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори