Юридичні послуги з отримання громадянства України.

Громадянство України – це правовідносини між фізичною особою і державою, які знаходять свій прояв у взаємних правах та обов’язках.

Отримання українського громадянства.

Переміщення громадян в інші країни у зв’язку з професійною діяльністю, переїзд за сімейними обставинами, оформлення шлюбу з громадянином іншої країни – ці та інші фактори є основинми причинами міграційних процесів у світі. Так як здобуття особою громадянства дає ряд переваг для проживання в цій країні, то надалі постає питання оформлення громадянства даної країни.

otrymannya gromadyanstva Ukrayiny foto 2

Отримання громадянства України для іноземних громадян або осіб без громадянства дає можливість відчути всі переваги проживання в Україні і бути повноцінним членом демократичного суспільства. Отримавши українське громадянство іноземні громадяни отримують паспорт громадянина України, що відкриває чимало можливостей для власника такого документа. До них відносяться спрощені процедури офіційного працевлаштування, оформлення віз для виїзду за кордон, реєстрації фізичною особою-підприємцем або реєстрації юридичної особи для ведення бізнесу.

Результатом отримання громадянства України є довідка про реєстрацію особи громадянином України, яка дає право отримати паспорт громадянина України.

Юридична компанія “УНІЛАВ” забезпечить супровід клієнта на всіх етапах до моменту отримання громадянства України, надасть безкоштовну консультацію, і підготує якісний пакет документів для оформлення українського громадянства.

Як здійснюється набуття громадянства України?

Питання стосовно отримання громадянства України регулюються Конституцією України, Законом України “Про громадянство України” від 18.01.2001 р. та міжнародними договорами України. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у ЗУ “Про громадянство України” застосовуються правила міжнародного договору.

Набуття громадянства України здійснюється виключно за ініціативою особи, а дітьми віком від 14 до 18 років лише за їхньою згодою. Клопотання про набуття громадянства України може подати не тільки особа без громадянства, а й іноземець, який зобов’язується припинити іноземне громадянство протягом 2 років з моменту реєстрації його громадянином України.

Особи, які набули громадянство України та взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство, документуються терміном до 2 років. Паспорти громадянина України таким особам видаються лише після припинення ними іноземного громадянства або в разі подання декларації про відмову від іноземного громадянства.

Хто може отримати громадянство в Україні?

Отримати громадянство в Україні можна тільки в тому випадку, якщо є на те законні підстави для отримання громадянства.

Правові підстави набуття громадянства України.

Стаття 6 Закону України «Про громадянство України»  встановлює вичерпний перелік підстав для набуття громадянства України. Це означає, що громадянство України не може набуватися на інших підставах, ніж ті, які перелічені у цій статті.

Громадянство України набувається:

 • за народженням;
 • за територіальним походженням;
 • внаслідок прийняття до громадянства;
 • внаслідок поновлення у громадянстві;
 • внаслідок усиновлення;
 • внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя;
 • внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
 • у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
 • внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;
 • за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України (угоди про спрощений порядок зміни громадянства).

Окремою підставою є “прийняття до громадянства”. Бути прийнятим до громадянства, тобто оформити громадянство за своїм бажанням, можуть тільки особи, що відповідають певним вимогам і належать до окремих категорій:

 • ті, хто має дозвіл на імміграцію і проживає на території України останні 5 років;
 • біженці або ті, хто отримали притулок в Україні, які проживають на її території останні 3 роки з моменту отримання статусу;
 • військові, службовці в ЗСУ,  які проживають в Україні протягом останніх 3 років;
 • особи, які перебувають у шлюбі з громадянином/громадянкою України понад два роки, і мають Дозвіл на імміграцію;
 • особи, які мають видатні заслуги перед Україною;
 • особи, прийняття яких становить інтерес для України.

Також існують окремі випадки, винятки й доповнення до даного переліку.

otrymannya gromadyanstva Ukrayiny foto 1

Процедури прийняття до громадянства. Як отримати громадянство України?

Іноземець або особа без громадянства, які бажають прийняти громадянство України повинні подати заяву разом з необхідними документами, щодо прийняття громадянства України до Державної міграційної служби України (ДМС). ДМС проводить перевірку правильності заповнення та оформлення документів, наявність умов для прийняття до громадянства України і відсутності підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України.

Після цього ДМС передає документи разом зі своїм висновком на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства, а вже Президент України приймає рішення і видає указ про прийняття іноземця до громадянства України. Датою набуття громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України.

Залежно від підстав громадянство України можна отримати за спрощеною (прискореною) процедурою – протягом трьох місяців, і в загальному порядку – протягом дванадцяти місяців.

Громадянство України за спрощеною процедурою.

Отримання громадянства України за прискореною процедурою можливо за територіальним походженням. Якщо ваші близькі родичі народилися чи проживали в Україні до 24 серпня 1991 року, а саме мама, тато, брат, сестра, дідусь, бабуся, то ви можете претендувати на отримання українського громадянства. Факт народження підтверджується свідоцтвом про народження, архівною довідкою або рішенням суду. Проживання до 24 серпня 1991 року означає, що особа була зареєстрована на території України до здобуття незалежності.

Також прискорена процедура оформлення громадянства України можлива за умови поновлення у громадянстві України. Відновлення українського громадянства можливе, якщо ви після відмови від українського громадянства набули громадянство іншої країни, і знову хочете бути громадянином України. Обов’язковим є те, що після отримання громадянства іншої країни, ви повинні отримати в Україні постійну посвідку на проживання. Це дасть вам можливість відновити українське громадянство і знову отримати паспорт громадянина України.

Громадянство України в загальному порядку.

Іноземці, які мають підстави передбачені статтею 9 Закону України «Про громадянство» можуть отримати громадянство України у загальному порядку. А саме:

 •  шлюб з громадянином України;
 •  проживання постійно в Україні 5 і більше років;
 •  проходження іноземцем служби в Збройних силах України не менше 3-х років;
 •  проживання постійно в Україні останні 3 роки для осіб без громадянства.

Термін розгляду документів органами Міграційної служби для прийняття до громадянства України становить 12 місяців.

Проте для проходження вищевказаних процедур іноземці, які бажають прийняти громадянство України, повинні дотримуватись необхідних умов.

Умови прийняття до громадянства України.

Умовами прийняття до громадянства є:

 • визнання і дотримання Конституції України та законів України;
 • подання зобов’язання припинити іноземне громадянство.

Іноземці, які подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це (виданий уповноваженим органом) до ДМС протягом двох років з моменту прийняття їх до громадянства України. Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов’язання припинити громадянство (підданство) цих держав.

 • безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх 5 років (таким документом може бути посвідка на постійне проживання в Україні).

Безперервне проживання на території України – це проживання в країні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів. Не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України.

Ця умова не поширюється на іноземців, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад 2 роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад 2 роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті.

 • отримання дозволу на імміграцію.
 • володіння українською мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі).
 • документ про наявність законних джерел існування протягом останніх 6 місяців на момент подання заяви про прийняття до громадянства України. Таким документом є виписка з банківського рахунка іноземця.

Відмова у прийнятті до громадянства України.

До громадянства України не приймається особа, яка:

 •  вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
 • засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;
 • вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

Документи для отримання громадянства України.

Для отримання громадянства, відповідно до закону, потрібно мати документальне підтвердження ваших підстав на нього. Вам потрібні:

 • оригінал і переклад закордонного паспорту.
 • документ що підтверджує постійне проживання на території України протягом 5 років (ПМЖ, документ про перетин кордону за останні 5 років з Прикордонної служби, і т.д). Цей пункт не стосується іноземців які перебувають в шлюбі з громадянином України понад 2-х років.
 • документ підтверджує наявність коштів для проживання в Україні.
 • дозвіл на імміграцію.
 • документ, який підтверджує володіння українською мовою на рівні, достатньому для спілкування.
 • фотографія 3,5х4,5.
 • інші документи, що підтверджують ваші підстави для прийняття до громадянства.

Консультація міграційного юриста чи міграційного адвоката по отриманню громадянства України.

Якщо ви бажаєте детальніше розібратися в можливих варіантах отримання громадянства України, то звертайтеся до наших міграційних юристів та адвокатів для попередньої консультації. Ви матимете можливість отримати відповіді на базові запитання в рамках послуги, і вам стане зрозуміла вся процедура отримання громадянства.

На консультації наш імміграційний юрист:

 • проаналізує ваші документи на предмет можливості отримання українського громадянства;
 • дасть відповідь на запитання щодо отримання громадянства України за стандартною чи спрощеною процедурою;
 • запропонує оптимальний варіант дій, виходячи саме з вашої ситуації.

Ми працюємо з випадками будь-якої складності, тому ви можете бути впевнені, що звернувшись до нас, ви зможете стати громадянином України. Вартість консультації увійде до вартості послуги, при подальшому її замовленні. Ще одна важлива перевага – наші юристи та адвокати проводять консультації онлайн, тому вам немає необхідності відвідувати наш офіс. В період карантину це особливо актуально.

Різні підстави для отримання громадянства України, які наявні в законодавстві України, дають максимум можливостей іноземцям, а також особам без громадянства при дотриманні певних умов, отримати громадянство України. Однак кожен етап процедури отримання громадянства України має певні особливості і складності, вирішення яких потребує залучення спеціаліста в даній сфері послуг.

Допомога в отриманні українського громадянства і паспорта України.

Отримати українське громадянство і, відповідно, паспорт в Україні, далеко не просто. Ця процедура вимагає часу, терпіння і надзвичайної уваги до деталей процесу.

otrymannya gromadyanstva Ukrayiny foto 4

До кого ж звернутися за допомогою в процесі отримання громадянства?

Найкращий варіант – це звернення до кваліфікованих фахівців, які мають досвід саме в міграційній сфері. Адже досконале знання міграційного законодавства та особливостей проходження процесу у відповідних державних органах, допоможе пройти всю процедуру набагато швидше та отримати бажаний результат.

Міграційні юристи та адвокати нашої компанії готові надати вам в повному обсязі юридичні послуги, представляючи ваші інтереси в різних інстанціях щодо отримання громадянства і постійного місця проживання в Україні.

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ З ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ПРОПОНУЄМО:

 • юридичну консультацію з питань отримання громадянства України;
 • детальний аналіз ситуації клієнта і наданих ним документів, які можуть стати підставою для отримання громадянства України;
 • опрацювання стратегії дій для отримання громадянства України;
 • підготовку всіх документів, які стосуються отримання громадянства;
 • отримання копії дозволу на імміграцію через органи Міграційної служби;
 • супровід при подачі документів на оформлення українського громадянства в органах Міграційної служби;
 • юридичний супровід і контроль процесу оформлення громадянства;
 • отримання довідки про реєстрацію громадянином України;
 • отримання тимчасового посвідчення громадянина України і паспорта громадянина України;
 • допомогу в оформленні довідки про знання української мови;
 • юридичний супровід при отриманні довідки з Прикордонної служби України про перетин державного кордону України протягом останніх 5 років;
 • встановлення юридичних фактів в судовому порядку, що мають значення для отримання громадянства України.

Юридична компанія «УНІЛАВ» готова прийти вам на допомогу у вирішенні ситуацій будь-якого рівня складності. Ми маємо великий досвід роботи у сфері міграційного права. При зверненні до нас ви отримаєте широкий спектр юридичних послуг і позитивний результат.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ З ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ.

otrymannya gromadyanstva Ukrayiny foto 3

Ціни на юридичні послуги з отримання громадянства України визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Питання - Відповіді

Куди подавати заяви та інші документи з питань громадянства?

 • особою, яка проживає в Україні на законних підставах, – до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання особи в Україні;
 • особою, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, – до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем реєстрації особи;
 • особою, яка постійно проживає за кордоном, – до дипломатичного представництва чи консульської установи України за місцем постійного проживання особи.
 

Чи можна отримати громадянство без особистої присутності?

Подача документів в міграційну службу, отримання довідки про підтвердження громадянства України та паспорта здійснюється особисто. Решта документів готують і отримують наші міграційні юристи та адвокати.

Як можна здійснити оскарження рішень з питань громадянства?

Рішення з питань громадянства можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду. Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду справ про громадянство і виконання рішень з питань громадянства, можуть бути оскаржені у судовому та адміністративному порядку.

Якими можуть бути підстави для відмови в отриманні громадянства України?

 1. відсутність підстав для отримання послуги;
 2. невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори