Кілька слів про

Юридичні послуги по захисту честі, гідності, ділової репутації

ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ, ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Конституція України (частина 1 статті 3) визнає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю в Україні, а стаття 21 встановлює рівність усіх людей у їх гідності та правах. Стаття 28 Конституції України закріплює право кожного на повагу до його гідності та забороняє застосовувати покарання або поводження, що принижує гідність людини. Згідно статті 68 Конституції України обов’язок кожного неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

YUrydychni poslugy po zahystu chesti gidnosti dilovoyi reputatsiyi

Визначення понять честі, гідності та ділова репутація.

Чинне законодавство України не дає визначень понять честь, гідність чи ділова репутація, оскільки вони є морально-етичними категоріями й одночасно особистими немайновими правами, яким закон надає значення самостійних об’єктів судового захисту.

Честь – це позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь (поведінки) загальноприйнятим уявленням про добро і зло. З даним словом пов’язується оцінка суспільством моральних та інтелектуальних особливостей людини.

Гідність – це та цінність людини, якої вона набуває і яку зберігає у суспільстві. Це усвідомлення людиною факту, що вона володіє не зганьбленими моральними та інтелектуальними якостями.

Ділова репутація фізичної особи – це набута особою суспільна оцінка її ділових і професійних якостей при виконанні нею трудових, службових, громадських чи інших обов’язків. Це немайнове благо, яке підлягає захисту законом.

Ділова репутація юридичної особи – це оцінка її підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяльності, яку здійснює така особа як учасник суспільних відносин.

Кожен має право на повагу до честі, гідності та недоторканності ділової репутації.

YUrydychni poslugy po zahystu chesti gidnosti dilovoyi reputatsiyi foto 4

Це закріплено у статтях 297, 299 Цивільного кодексу України. Цими нормами встановлено, що:

 • Кожен має право на повагу до його честі та гідності.
 • Честь та гідність фізичної особи є недоторканними.
 • Фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її честі та гідності.
 • Фізична особа має право на недоторканність своєї ділової репутації.
 • Фізична особа може звернутися до суду з позовом про захист своєї ділової репутації.

Які є способи захисту честі, гідності і ділової репутації?

Фізична чи юридична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації відповідно до статей 94 та 277 Цивільного кодексу України.

Інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені) вважається недостовірною інформацією.

Способами захисту честі, гідності чи ділової репутації від поширення недостовірної інформації є:

 • Нематеріальні – право на відповідь та спростування недостовірної інформації. Постраждала сторона має право на спростування неправдивої інформації в тому джерелі, де вона була опублікована або представлена в іншому вигляді (разом зі спростуванням часто публікуються вибачення порушника);
 • Матеріальні – вимоги про відшкодування збитків та моральної шкоди. Громадяни, які постраждали, мають право на матеріальну компенсацію разом з публічними вибаченнями.

Вибір конкретного методу буде залежати тільки від ваших побажань. Кваліфікований фахівець юридичної компанії “УНІЛАВ” збирає відомості і відправляє докази провини разом із заявою в судові інстанції, щоб визнати факт того, що інформація є недійсною.

Хто може скористатися правом на захист честі, гідності та ділової репутації?

Такі позови вправі пред’явити фізична особа у випадку поширення про неї недостовірної інформації, яка порушує її особисті немайнові права, а також інші зацікавлені особи (члени її сім’ї чи родичі), якщо така інформація прямо чи опосередковано порушує їхні особисті немайнові права. Якщо недостовірна інформація поширена стосовно малолітніх, неповнолітніх чи недієздатних осіб з відповідним позовом до суду мають право звернутися їх законні представники. Якщо поширено недостовірну інформацію про особу, яка померла, з відповідним позовом вправі звернутися члени її сім’ї, близькі родичі та інші зацікавлені особи.

Що входить до складу правопорушення і може бути підставою для задоволення позову?

Юридичним складом правопорушення є сукупність наступних обставин:

 1. поширення інформації, тобто доведення її до відома хоча б одній особі у будь-який спосіб;
 2. поширена інформація стосується певної фізичної чи юридичної особи, тобто позивача;
 3. поширення недостовірної інформації, тобто такої, яка не відповідає дійсності;
 4. поширення інформації, що порушує особисті немайнові права, тобто або завдає шкоди відповідним особистим немайновим благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право.

Що слід розуміти під поширенням інформації?

 • надання неправдивої інформації представникам ЗМІ: опублікування її у пресі, передавання по радіо, телебаченню чи з використанням інших засобів масової інформації;
 • поширення в мережі інтернет чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку;
 • передача неправдивих відомостей в фільмах художнього і документального напрямку;
 • вивішування (демонстрація) в громадських місцях плакатів, гасел, інших творів;
 • розповсюдження серед людей листівок;
 • викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам;
 • поширення невірної інформації серед ділових партнерів, близьких друзів і родичів;
 • повідомлення в публічних виступах, в електронних мережах,
 • а також в іншій формі хоча б одній особі.

Позовна давність

Вимоги про захист гідності, честі чи ділової репутації випливають із порушення особистих немайнових прав, тому відповідно до Цивільного кодексу України позовна давність на них не поширюється, крім випадків, встановлених законом.

Позовна давність на вимоги про відшкодування моральної шкоди визначається так само, як за вимогами про захист честі, гідності та ділової репутації.

Засобом захисту честі і гідності та ділової репутації фізичної або юридичної особи є спростування відомостей, які їй шкодять.

В таких справах виникає необхідність балансування між двома конституційно гарантованими правами: з одного боку — правом свободи думки і слова, правом на вільне вираження своїх поглядів та переконань, з іншого боку — правом на повагу людської гідності, гарантіями невтручання в особисте і сімейне життя, судовим захистом права на спростування недостовірної інформації про особу.

Вибір способу захисту особистого немайнового права, зокрема права на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової репутації, належить особі, право якої порушено. Особа може обрати як загальний, так і спеціальний способи захисту свого права, визначені законом, який регламентує конкретні цивільні правовідносини.

Інколи відновити права, які порушені поширенням недостовірної інформації, можливо в досудовому порядку. Проте в більшості випадків єдиною можливістю відновлення прав є звернення за захистом до суду.

Юридична компанія “УНІЛАВ” допоможе захистити ваші особисті немайнові права, відновити ділову репутацію, спростувати недостовірну інформацію розповсюджену в засобах масової інформації та мережі інтернет.

Необхідність захисту честі, гідності та ділової репутації настає в наступних випадках:

 • існує факт поширення неправдивої інформації, яка руйнує репутацію особи, щодо якої поширена така інформація;
 • поширення фактів, які є недійсними.

Саме тому важливо звернутися до кваліфікованого юриста, щоб отримати захист честі та гідності чи ділової репутації.

YUrydychni poslugy po zahystu chesti gidnosti dilovoyi reputatsiyi foto 3

Адвокат по захисту честі, гідності та ділової репутації.

В зв’язку з тим, що кримінальна відповідальність за наклеп відсутня фізичні та юридичні особи змушені звертатися за захистом своїх прав до суду з позовами про захист честі, гідності та ділової репутації.

Своєчасне звернення до адвоката – це ефективний метод розв’язання вашої проблеми! Ми допоможемо:

 • встановити всі обставини справи;
 • зібрати необхідні елементи доказової бази;
 • опрацювати послідовність дій для досягнення оптимального результату;
 • подати позовну заяву до суду;
 • захистити права і інтереси сторони процесу.

Адвокати юридичної компанії “УНІЛАВ” використовують надійні схеми захисту інтересів клієнта, засновані на досвіді та знаннях в даній сфері права.

Під час здійснення правової допомоги щодо захисту честі, гідності, ділової репутації адвокат може:

 •  надавати відповідні письмові та усні консультації;
 •  здійснювати захист у суді;
 •  виступати представником осіб, честь, гідність, ділову репутацію яких порушено.

Якщо у вас виникла ситуація, коли потрібен захист честі, гідності та ділової репутації, то необхідно знати, що для складання позову і винесення рішення суду на користь позивача потрібно наступне:

 • Як фізична так і юридична особа – позивач, повинні доводити в суді лише факт поширення недостовірної інформації, тобто інформацію яка не відповідає дійсності.
 • У суді потрібно встановити три обставини, про те, що – 1) інформація поширена – 2) інформація негативна і не відповідає дійсності – 3) інформація принижує честь, гідність та ділову репутацію.
 • Відповідачу належить довести в суді, що поширена ним інформація, яка принижує честь і гідність позивача відповідає дійсності. Він повинен зібрати докази, якими він обґрунтовує негативну інформацію про позивача і переконати суд в тому, що ця інформація достовірна.
 • Розмір моральної шкоди, який буде задоволений судом, залежить від кола осіб, у якому поширена недостовірна інформація, від імені особи, щодо якої поширена негативна інформація, від матеріального становища відповідача та пропорційності заподіяної моральної шкоди негативних наслідків, розумності та справедливості.

У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ЮРДИЧНА КОМПАНІЯ "УНІЛАВ" ПРОПОНУЄ:

 • комплексний аналіз та обрання ефективних способів захисту порушених інтересів в позасудовому порядку;
 • проведення експертизи, яка доводить факт приниження честі, гідності та ділової репутації у разі поширення недостовірної чи неправдивої інформації;
 • підготовку вимоги про видалення чи спростування недостовірної або неправдивої інформації;
 • підготовку позовної заяви та представництво інтересів в суді про захист честі, гідності, ділової репутації особи та відшкодування моральної шкоди;
 • представництво інтересів особи на стадії виконання рішення про захист честі гідності ділової репутації та відшкодування моральної шкоди.
 • допомогу в отриманні відшкодування;
 • юридичний контроль реалізації судового рішення.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

YUrydychni poslugy po zahystu chesti gidnosti dilovoyi reputatsiyi foto 2

Ціни на юридичні послуги для фізичних осіб у сфері захисту честі, гідності, ділової репутації визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори