Імміграція в Україну

Юридичні послуги з імміграції в Україну.

Питання імміграції в Україні регулюється Конституцією України, Законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, що у сукупності складають Імміграційне законодавство України, зокрема: Законом України «Про імміграцію», Постановою КМУ від 26.12.2002 № 1983 «Про затвердження Порядку формування квоти імміграції», Постановою КМУ від 28.03.2012 «Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до Постанови КМУ від 26.12.2002р. № 1983», Постановою КМУ від 15.02.2012 № 150 «Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України», Постановою КМУ від 07.08.1995 № 610 «Про затвердження Положення про посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон» та ін.

Однією з досить затребуваних послуг серед іноземних громадян є імміграція в Україну. Вона включає в себе отримання дозволу на імміграцію в Україну, оформлення тимчасової посвідки на проживання або посвідки на постійне проживання в Україні, або ж оформлення громадянства України.

immigratsiya v Ukrayinu foto 3

Законодавство про імміграцію в Україну.

Законодавство в сфері міграції містить норми, що регулюють процедуру отримання офіційного правового статусу в Україні, для особи, яка є громадянином іноземної держави. Така особа зобов’язується виконати передбачені правила і процедури в повному обсязі.

Спочатку іноземець має оформити візу довгострокового характеру. Наступним кроком буде отримання ним дозволу на проживання (спеціального документа, на підставі якого можна не залишати країну довгий час). Лише після цього можна приступити до процедури оформлення дозволу на імміграцію, на підставі якого іноземці можуть отримати посвідку на проживання постійного характеру.

Законна імміграція в Україну дає можливість іноземним громадянам легально перебувати в країні понад 90 днів, офіційно працювати, зареєструвати і вести власний бізнес. Законодавство України у сфері імміграції регулює процедуру отримання іноземцями офіційного правового статусу. Наші юристи і адвокати по міграційному праву проконсультують з питань міграційного законодавства та паспортно-візового режиму, надають юридичну допомогу та супровід іноземним громадянам щодо питань імміграції в Україну.

immigratsiya v Ukrayinu foto 4

Порядок процедури імміграції в Україну.

Згідно з чинним законодавством порядок імміграції передбачає отримання дозволу на проживання. Ця процедура регулюється законами про імміграцію, а також про правовий статус осіб без громадянства.

Іноземець має звернутися в консульство або посольство України із заявою встановленого зразка, а також іншими необхідними документами. У випадку, якщо особа, яка має іноземне громадянство, перебуває на території України, їй потрібно подати необхідні документи до спеціально уповноваженого відділу територіальної міграційної служби.

Чому слід звернутися за юридичною допомогою до фахівців?

Процедура імміграції вимагає наявності спеціальних правових знань, для того, щоб реалізувати її швидко і без негативних наслідків. Процес імміграції в Україну для іноземних осіб і осіб без громадянства пов’язаний з безліччю труднощів: підготовкою документів, взаємодією з органами міграційної служби, довгими очікуваннями в чергах. А ще слід враховувати необізнаність в питаннях українського законодавства і незнання мови.

Консультація імміграційного юриста послужить гарантією вашого правового захисту. Ми надаємо таку послугу, як в усному, так і в письмовому вигляді, в залежності від ваших побажань.

Юридична допомога прискорить оформлення процедури, оскільки ми візьмемо на себе відповідальність за виконання комплексних послуг в даній сфері, що охоплюють збір, оформлення документації, надання її в уповноважені органи і представлення ваших інтересів.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОТРІБНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ.

Щоб отримати дозвіл на імміграцію слід подати наступні документи:

 • заява;
 • документ, що дає право на імміграцію – наприклад, свідоцтво про шлюб, документ, що підтверджує родинні зв’язки;
 • сторінки паспорта іноземця, з особистими даними – нотаріально завірені копії;
 • довідка, що містить відомості про склад сім’ї іноземця;
 • документ, що підтверджує наявність місця для проживання в нашій країні;
 • довідка про відсутність хронічних захворювань, в тому числі алкоголізму, наркоманії, різного роду інфекційних захворювань;
 • довідка про відсутність судимості;
 • квитанції про сплату держмита.

У разі необхідності відповідні територіальні органи і підрозділи, які забезпечують провадження у справах з питань імміграції, можуть затребувати інші документи, що уточнюють наявність підстав для надання дозволу на імміграцію, якщо це не суперечить Закону України «Про імміграцію» , а також запросити для бесіди заявників чи інших осіб.

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ІММІГРАЦІЮ В УКРАЇНУ.

Дозвіл на імміграцію – це рішення, що надає право іноземцям та особам без громадянства на імміграцію.

Дозвіл на імміграцію в Україну надається в межах квоти імміграції.

immigratsiya v Ukrayinu foto 2

Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях іммігрантів:

1) діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;

2) висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;

3) особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом МіністрівУкраїни;

4) особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;

5) особи, які раніше перебували в громадянстві України;

6) батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;

7) особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

8) особи, які прослужили у Збройних Силах України три і більше років.

Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:

1) одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;

2) особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;

3) особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;

4) особам, імміграція яких становить державний інтерес для України;

5) закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі їх спільного в’їзду та перебування на території України.

Представлені списки є вичерпними. Бізнес в країні, наявність нерухомості, певний термін проживання не належать до підстав до отримання дозволу.

Заява на отримання дозволу на імміграцію.

Особа, яка постійно проживає за межами України, заяву про надання дозволу на імміграцію подає до закордонних дипломатичних установ України за місцем постійного проживання. Заяву про надання дозволу на імміграцію заявник подає особисто до відповідного органу державної влади. За наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява може надсилатися поштою або за дорученням заявника, посвідченим нотаріально, подаватися іншою особою.

За неповнолітніх осіб, а також осіб, яких у встановленому порядку визнано недієздатними, заяву про надання дозволу на імміграцію подають їх законні представники.

Якщо іммігрує один з батьків, якого (яку) супроводжують неповнолітні діти, він (вона) повинен подати заяву чоловіка (дружини), посвідчену нотаріально, про те, що він (вона) не заперечує проти імміграції дітей разом з батьком (матір’ю). У випадку відсутності такої згоди батько (мати) повинен подати рішення відповідного державного органу про залишення дітей при батькові (матері). Зазначене рішення має бути легалізоване консульською установою України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Термін розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію не може перевищувати 1-го року з дня її подання.

Особі, яка постійно проживає за межами України і отримала дозвіл на імміграцію, дипломатичне представництво чи консульська установа України за її зверненням оформляють довгострокову візу. Зазначена особа в’їжджає на територію України в порядку, встановленому законодавством України.

Після прибуття в Україну він чи вона повинні звернутися протягом п’яти робочих днів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції, із заявою про видачу посвідки на постійне проживання. До заяви мають додаватися копія паспортного документа заявника із проставленою в ньому довгостроковою візою та копія рішення про надання дозволу на імміграцію.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції, протягом тижня з дня прийняття заяви видає іммігранту посвідку на постійне проживання.

Дозвіл на  імміграцію буде скасованим, якщо:

 • з’ясується, що його надано на підставі свідомо неправдивих відомостей, підроблених  документів чи документів, що втратили чинність;
 • іммігранта засуджено в Україні до позбавлення волі на строк більше одного року і вирок суду набрав законної сили;
 • дії іммігранта становлять загрозу національній безпеці України, громадському порядку в країні;
 • це є необхідним для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України;
 • іммігрант порушив законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства;
 • в інших випадках, передбачених законами України.

Виїзд і видворення за межі України.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування дозволу на імміграцію чи у разі скасування даних документів у зв’язку із засудженням до позбавлення волі, повинна виїхати з України протягом місяця з дня отримання копії цього рішення чи з дня відбуття покарання, в іншому випадку її чекає видворення.

Видворення не проводиться:

– якщо особа оскаржила рішення про скасування дозволу на імміграцію до суду, рішення про її видворення не приймається до набрання рішенням суду законної сили;

– відносно особи, яка була до надання дозволу та посвідки визнана біженцем в Україні.

Посвідка на постійне або тривале проживання в Україні.

ЯК ЇЇ ОФОРМИТИ, ОБМІНЯТИ ЧИ ПРОДОВЖИТИ СТРОК ДІЇ?

Посвідка на постійне або тривале проживання надає право іноземцям на імміграцію та являється єдиним документом, що підтверджує його особу.

Посвідки оформляються іноземцям та особам без громадянства, які досягли 16-річного віку. У виняткових випадках посвідка може оформлятися особі до досягнення 16-річного віку за наявності нотаріально засвідченої згоди обох батьків.

Посвідка на тимчасове проживання видається строком:

 • до одного року з можливістю його продовження щоразу на один рік на підставі заяви іноземця чи особи без громадянства;
 • на строк реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, який зазначається в реєстраційній картці проекту;
 • на період навчання, який визначається наказом навчального закладу про встановлення періодів навчання для іноземних студентів;
 • на період роботи, який визначається дозволом на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
 • на період провадження викладацької та/або наукової діяльності у вищих навчальних закладах тощо.

Посвідка на постійне проживання є безстроковою, і лише підлягає обміну з досягненням особою 25- і 45-річного віку.

Також підлягає обміну посвідка на тимчасове проживання у разі зміни відомостей, які зазначалися у заяві для отримання посвідки на тимчасове проживання. Про це впродовж  1 місяця повідомляється орган, який видав посвідчення та здійснюється обмін.

Посвідка, обмін якої не проведено в зазначені строки та нездана посвідка на тимчасове проживання, визнається недійсною.

Іноземець та особа без громадянства, що отримали посвідку, повинні зареєструвати місце проживання, а в разі його зміни – перереєструвати в порядку, встановленому Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.

Посвідка на постійне проживання скасовується у разі скасування дозволу на імміграцію.

Після закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземець та особа без громадянства зобов’язані в семиденний строк зняти з реєстрації місце проживання та виїхати за межі України.

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ.

Іноземець та особа без громадянства зобов’язані зареєструвати місце проживання протягом 30-ти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання.

Реєстрація місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється в день подання особою або її представником документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.

У разі коли особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрація може бути здійснена за зверненням її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку.

Реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. За адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.

Відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання вносяться до тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця та ін.

Підставою у відмові реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання, є:

 • відсутність необхідних документів або інформації;
 • недостовірні відомості у поданих документах або подані документи є недійсними;
 • якщо звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання.

ОФОРМЛЕННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН.

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу без громадянства під час перетину державного кордону України.

Посвідчення оформляється особами без громадянства, які досягли 16-річного віку і постійно проживають в Україні. У виняткових випадках за наявності вимог держави, до якої здійснюється виїзд, чи вимоги міжнародної організації, для участі в заходах якої здійснюється виїзд, – посвідчення може бути оформлено до досягнення особою без громадянства 16-річного віку.

Посвідчення видається терміном на 3 роки.

Посвідчення оформляється впродовж:

– трьох місяців від дня звернення про одержання посвідчення;

–  трьох робочих днів у випадках, коли поїздка пов’язана з терміновим лікуванням від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи викликана смертю родича, який проживав за кордоном.

Імміграційний адвокат / імміграційний юрист.

Сфера імміграції – величезне поле для роботи імміграційних адвокатів та імміграційних юристів. Адвокат по імміграції надає юридичні імміграційні послуги та юридичну допомогу іноземним клієнтам по імміграції в Україну: представляє інтереси іноземців з міграційних справ в територіальних підрозділах Державної міграційної служби та інших органах державної влади.

Найпоширеніші проблемні ситуації:

 • Проблеми з недотриманням державними органами України строків, відведених законодавством. Терміни у сфері імміграції відіграють величезну роль, бо кожен іноземець, приїжджаючи в Україну по візі або в порядку безвізового режиму, має обмежену кількість днів на перебування в Україні, тому дотримання термінів не тільки іноземцем, а й державними органами має велике значення.
 • Проведення державними органами перевірок, які не передбачені законодавством і які переважно стосуються порушення права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання.
 • Порушення процедури і порядку оформлення.

Відмова на імміграцію в Україну. Як оскаржити?

Існують 2 шляхи оскарження таких рішень: адміністративний і судовий

Адміністративний порядок – це оскарження відмови на імміграцію до вищестоящого органу.

Міграційний юрист складає від вашого імені скаргу на дії територіального органу, наприклад, на ім’я Департаменту міграційної служби України. Таку скаргу ви власноруч підписуєте і вона відправляється поштою або ж може бути подана юристом з питань міграції безпосередньо в Департамент при наявності у нього довіреності від вас на представництво інтересів. Вищестоящий орган має право за результатами розгляду вашої скарги прийняти рішення на вашу користь і зобов’язати територіальний орган видати/прийняти те, в чому вам було відмовлено раніше.

Адміністративний порядок вирішення міграційного спору займає, як правило, близько місяця.

Судовий порядок вирішення міграційних спорів застосовується у 2-х випадках:

 •  результат розгляду вашого міграційного спору в адміністративному порядку вас не влаштовує;
 •  ваші правовідносини можуть бути оскаржені тільки в судовому порядку.

Для ефективного захисту ваших прав в судовому порядку краще користуватися послугами адвоката з імміграційних справ.

Не дивлячись на те, що суд часто вибирає спосіб розгляду такого роду справ в спрощеному порядку без виклику сторін, на вимогу будь-якої зі сторін може бути прийнято рішення розглядати справу в присутності сторін.

В цьому випадку, представляти ваші інтереси в суді може не просто міграційний юрист, а тільки адвокат з міграційних справ.

Як максимально швидко та ефективно отримати позитивний результат в імміграційних питаннях та уникнути порушень своїх прав?

Чим триваліша і складніша процедура, тим ретельнішим повинен бути контроль над ходом справи на кожному етапі. Відсутність контролю породжує і порушення термінів, і негативний результат.

Досить важливою є і підготовка документів до подачі. Бувають випадки, коли помилка в одній букві чи цифрі перекреслює річні зусилля в отриманні дозволу на імміграцію або отриманні громадянства.

Консультація юриста з питань імміграції допоможе вам максимально убезпечити себе на початковому етапі подачі документів, а також дізнатися всі нюанси майбутньої процедури. Допомога імміграційного юриста може знадобитися іноземцю і на етапі контролю справи, оскільки мовний бар’єр і тривалі терміни часто унеможливлюють для нього походи в державні органи. Юрист з питань імміграції зможе виконати такі завдання більш ефективно і з найменшими затратами ваших зусиль.

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ З ІММІГРАЦІЇ В УКРАЇНУ ПРОПОНУЄМО:

 • усні та письмові консультації імміграційного адвоката з імміграційних питань;
 • оформлення документів для імміграції в Україну;
 • підготовку документів та оформленню міграційної візи в Україну;
 • оформлення дозволу на імміграцію;
 • оформлення запрошення для іноземця;
 • оформлення посвідки на постійне чи тривале проживання в Україні;
 • обмін посвідки на постійне проживання (заміна бланка посвідки при досягненні віку 25 і 45 років, в разі втрати або крадіжки документа у іноземця, в результаті псування документа), продовження строку дії посвідки;
 • допомогу в реєстрації місця проживання;
 • оформлення дозволу на роботу іноземцю в Україні;
 • відновлення документів з РАЦС (свідоцтво, виписка);
 • підтвердження громадянства дитини;
 • супровід укладення шлюбу з громадянином України, термінова реєстрація шлюбу з іноземцем;
 • реєстрація бізнесу в Україні для іноземних громадян, юридичний супровід інвестицій в економіку України;
 • отримання українського податкового номера для іноземця – ІПН;
 • супровід при покупці іноземцем нерухомості – інвестування в нерухомість;
 • оформлення довідки про несудимість в Україні;
 • оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
 • підготовку пакету документів і заяв;
 • представництво в органах міграційної служби та інших держаних органах.
 • оскарження рішень міграційної служби стосовно відмови у наданні дозволу на імміграцію;
 • скарження рішень щодо скорочення строку тимчасового перебування;
 • оскарження рішень міграційної служби щодо примусового повернення, реадмісії;
 • правова допомога іноземним громадянам та особам без громадянства з питань примусового видворення з території України, затримання (взяття на поруки, внесення застави) та продовження строків затримання;
 • представництво інтересів в судах усіх інстанцій;
 • послуги письмового перекладу документів в бюро перекладів, засвідчення письмового перекладу нотаріусом;
 • апостиль на документах і консульська легалізація документів;
 • інші послуги.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ З ІММІГРАЦІЇ В УКРАЇНУ.

unilaw bukhgalteriya

Ціни на юридичні послуги з імміграції в Україну визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Питання - Відповіді

Чому необхідно особисто подавати документи на імміграцію?

Подача документів відбувається особисто заявником, так як в цей процес входить процедура здачі біометричних даних!

Скільки часу потрібно, щоб продовжити термін перебування?

Процес оформлення продовження терміну перебування займає 3-5 робочих днів. На цей період паспортний документ у вас заберуть, так як туди поставлять позначку про продовження із зазначенням до якої дати вам дозволено перебувати в Україні. Після оформлення виїжджати в інші країни не слід, так як штамп продовження анулюють і назад вас не пустять.

 

Через який час можна повторно подати пакет документів для отримання дозволу на імміграцію, якщо була отримана відмова?

Особа може повторно подати заяву про надання дозволу на імміграцію не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на імміграцію.

Як підтвердити місце проживання на території України?

Для цього потрібно знайти житло, власник якого погодитися написати заяву про те, що він не проти вашого проживання там. А також його попросять надати свій паспорт і документи на право власності.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори