Кілька слів про

СПАДКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА СПОРИ

СПАДКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ / СПОРИ В УКРАЇНІ

Зі смертю фізичної особи більшість її прав та обов’язків не припиняються та не зникають, а переходять до інших осіб у спадок. Спадкове майно може включати різні види об’єктів: від житлового будинку/земельної ділянки до будь-яких фінансових зобов’язань. Юристи ТОВ «Юридична компанія “УНІЛАВ» гарантують вам швидке та якісне оформлення свідоцтва про право на спадщину.

Наша команда пропонує компромісний та прагматичний підхід до вирішення ваших проблем, надаючи вузькоспеціалізовані послуги для задоволення індивідуальних та родинних потреб.

спадкові-правовідносини-та-спори-унілав

Спадкові правовідносини

мають власну багатовікову правову історію, є одними з найдавніших цивільних правовідносин у суспільстві та найбільш поширеними, оскільки майже кожна людина рано чи пізно стає їх учасником.

Спадкове право в Україні регулює відносини спадкування і утворює сукупність правових норм, що встановлюють порядок переходу прав та обов’язків померлої особи за правом спадкування до однієї або кількох осіб.

Положення законодавства про спадкування та прийняття спадщини

Спадкове право поділяється на дві частини: спадкування за заповітом і спадкування за законом (ст. 1217 Цивільного кодексу України).

Відповідно до Цивільного кодексу України під поняттям «спадкування», слід розуміти перехід прав та обов’язків (спадщина) від померлої фізичної особи (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців). Відносини спадкування виникають на підставі факту смерті фізичної особи або оголошення її померлою у встановленому законом порядку.

Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Відповідно до ст. 1258 ЦК України спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від прийняття спадщини на користь іншого, крім випадків, коли відбувається зміна черговості одержання права на спадкування.

Спадщина. До складу спадщини входять усі цивільні права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. При цьому до складу спадщини не входять права та обов’язки, нерозривно пов’язані з особою спадкодавця (особисті немайнові права спадкодавця).

Як правило спадщина складається із права приватної власності померлої людини на різне майно (право власності на будинок, земельну ділянку, транспортні засоби, домашні речі тощо). Крім права приватної власності, до складу спадщини можуть належати й інші права померлого:

– право на одержання сум заробітної плати, пенсій, стипендій, аліментів та інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були отримані ним за життя;

– право на одержання страхових виплат, якщо у договорі страхування не був визначений вигодонабувач;

– право на відшкодування збитків, завданих спадкодавцеві в договірних відносинах;

– право на стягнення неустойки та на відшкодування моральної шкоди, які були присуджені спадкодавцеві за життя.

Беріть до уваги й те, що до спадкоємців переходять не лише права, але й обов’язки померлого: відшкодування шкоди, яка була завдана спадкодавцем іншій особі; відшкодування моральної шкоди, яка була присуджена за життя спадкодавця; повернення боргів померлого та інше.

Вступ у спадщину. При вступі у спадщину часто виникають проблемні питання щодо своєчасності вступу у спадщину, захисту порушеного права та інше. Як правило, у громадян при вступі у спадщину виникають такі питання:

– право на обов’язкову частку у спадщині;

– визнання заповіту недійсним;

– усунення осіб від права на спадкування;

– спадкування за законом;

– спадкування при фактичних шлюбних відносинах;

– визначення особі додаткового строку для прийняття спадщини;

– розподіл спадщини між спадкоємцями;

– спадкування авторського права;

– спадкування при спадковому договорі;

– спадкування за заповітом подружжя (у разі смерті одного з подружжя);

– спадкування корпоративних прав (цінних паперів – акцій, частки в товаристві, приватному підприємстві);

– спадкування земельних ділянок іноземцями та інші.

Спадкова справа заводиться нотаріусом за місцем відкриття спадщини на підставі поданої (або такої, що надійшла поштою) першої заяви спадкоємця про прийняття спадщини чи про відмову від прийняття спадщини, претензії кредитора та ін.

Спадкові спори

Чимало спірних питань виникає у справах про спадкування у зв’язку з тим, що:

– відсутні правовстановлюючі документи на спадкове майно, а це призводить до потреби звертатись до суду за захистом прав спадкоємців шляхом подання позову про визнання права власності на майно у порядку спадкування.

– відсутні документи, які підтверджують родинні стосунки між спадкоємцем і померлим, що також призводить до необхідності звернення до суду для встановлення факту родинних стосунків.

За загальним встановленим правилом спадкоємці ділять між собою майно, яке на момент смерті спадкодавця перебувало у його власності та було зареєстровано за померлим.

Спадкові спори можуть виникнути при спадкуванні частки спадкодавця у спільній сумісній власності з іншими особами (щодо спільного сумісного майна подружжя). Якщо майно було зареєстроване за одним із подружжя, то фактично спадкоємці мають право на спадкування частки померлого у такому майні, а саме половину частки спадкового майна.

Коли виникають спадкові спори?

Суперечки і юридичні проблеми можуть никнути навіть і тоді, коли людина – один спадкоємець померлого. Наприклад:

 • людина пропустила шестимісячний термін, встановлений для звернення до нотаріуса і тепер його необхідно відновити, щоб реалізувати свої законні права;
 • спадкодавець не оформив належним чином свої права на нерухомість або рухоме майно;
 • правовстановлюючі документи були загублені і т.д.
spadkovi pravovidnosyny ta spory foto 1

У яких ще випадках виникають суперечки спадкового характеру:

 • встановлення місця і часу відкриття спадщини (наприклад, коли місце проживання спадкодавця невідоме, особа була оголошена померлою в судовому порядку і т.п.);
 • складу спадщини;
 • коло спадкоємців за заповітом або законом;
 • визнання заповіту недійсним;
 • відмова від прийняття спадщини;
 • усунення людини від права на отримання спадщини;
 • спори щодо права на спадкування об’єктів нерухомості, земельних ділянок, майна, що перебувало в праві спільної сумісної або часткової власності;
 • отримання недоотриманих грошових сум – пенсії, заробітної плати, соціальної допомоги, аліментів, стипендії і т.д .;
 • оформлення прав на банківські вклади і рахунки;
 • страхове відшкодування;
 • спори, пов’язані, з відшкодуванням матеріальної чи моральної шкоди, неустойки;
 • відшкодування витрат за догляд, лікування, утримання спадкодавця;
 • оспорювання заповіту;
 • право на обов’язкову частку в спадковому майні;
 • заповіт з умовою або покладання обов’язків на спадкоємців;
 • спадкування майна, що не охопленого умовами заповіту;
 • встановлення сервітуту;
 • встановлення черговості спадкування;
 • право подання;
 • розміри часток;
 • перерозподіл спадщини;
 • пред’явлення вимог майнового характеру кредиторами;
 • виконання заповіту;
 • оформлення спадкових прав;
 • державна реєстрація спадкових прав;
 • висновок спадкового договору.

Порядок оформлення та отримання спадщини: консультація щодо спадкоємства

spadkovi pravovidnosyny ta spory foto 2

На консультації юрист компанії надасть роз’яснення клієнту його юридичних прав та обов’язків при передачі чи прийнятті спадщини. Надасть йому конкретні поради, які максимально захищатимуть його інтереси. В нас кожна консультація індивідуальна.

На консультації ви дізнаєтесь про переваги та недоліки передачі свого майна через заповіт, можливості заповідального відказу, спадкового договору, договору довічного утримання тощо. Дізнаєтесь про свої особисті переваги перед іншими спадкоємцями, обов’язкову частку, про те коли від спадщини доцільніше відмовитись.

Визнання права власності на спадщину в судовому порядку

Спадкування – це, по суті, перехід майна. При спадкуванні досить часто трапляються конфлікти, як між спадкоємцями, так і між кредиторами і спадкоємцями тощо. Ці питання, як правило, можливо вирішити мирним шляхом. Юристи нашої компанії мають досвід врегулювання таких спорів. Проте, коли справу не вдається владнати мирним шляхом, доводиться звертатись до суду.

До суду інколи необхідно звертатись і в безконфліктних ситуаціях. Наприклад, при необхідності підтвердження родинного зв’язку через неправильний запис в паспорті чи свідоцтві, при втраті документів тощо.

З якими труднощами стикаються при спадкуванні?

Спадкове право передбачає можливість використовувати заповіт, а при його відсутності – загальний порядок спадкування за законом з урахуванням черговості претендентів. При цьому існує необхідність відкриття спадкової справи для подальшого отримання майна в свою власність. Спадкоємці, які проживають разом з померлим (зареєстровані за однією адресою), за замовчуванням отримують таке право. Всім іншим доведеться із заявою про прийняття спадщини відвідати нотаріуса протягом півроку після відходу з життя спадкодавця.

spadkovi pravovidnosyny ta spory foto 3

Порядок успадкування передбачає наявність кількох ситуацій, коли знадобиться допомога юриста:

 • недотримання строків звернення до нотаріуса для прийняття спадщини – необхідно подати заяву про прийняття спадщини. (Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини).
 • необхідність оскарження спадкування в судовому порядку (позов про усунення від права на спадкування);
 • порушення черговості спадкування та поява неврахованих родичів;
 • наявність спірного майна і розбіжностей в його оцінці і розділі;
 • виявлення законних розпоряджень померлого вже після розподілу спадщини.

Консультація юриста з питань спадщини може знадобитися і при житті – будь-якого варто подбати про своїх близьких завчасно і уточнити, що і кому дістанеться, а також передбачити спеціальні умови при складанні заповіту.

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА СПОРІВ ПРОПОНУЄМО:

Досвідчений юрист по спадкових справах здатний фахово вирішити найрізноманітніші сімейні суперечки, виключивши можливість появи конфліктів, позбавити від паперових клопотів і судової тяганини.

Адвокат по спадкових справах компанії “УНІЛАВ” забезпечить вирішення будь-яких спорів і конфліктів законним шляхом із захистом інтересів всіх сторін. Що конкретно ви можете отримати:

 • рекомендації з питань оформлення заповіту і його виконання, юридична консультація для спадкодавця і спадкоємців;
 • допомога в розділі майна при наявності кількох претендентів на активи;
 • сприяння в зборі документів для отримання спадщини;
 • відновлення термінів по відкриттю спадкової справи, якщо вони були пропущені;
 • допомога в переоформленні на нового власника успадкованого майна;
 • сприяння у відмові від спадщини, якщо зобов’язання перевищують суму активів і немає бажання їх приймати.
 • визнання права власності на нерухоме майно в порядку спадкування;
 • визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини;
 • визнання права на обов’язкову частку в спадщині;
 • визнання права відмовитися від прийняття спадщини на користь будь-кого іншого із спадкоємців за законом незалежно від черги.
 • зменшення розміру обов’язкової частки у спадщині;
 • перерозподіл спадщини;
 • усунення від права на спадкування;
 • визнання недійсним Свідоцтва про право на спадщину;
 • оскарження рішень, дій і (або) бездіяльність нотаріуса;
 • представництво у судах різної юрисдикції та установах, організаціях незалежно від форми власності.

Швидко оцінимо перспективність вашої справи. Дамо чіткі рекомендації та інструкції до застосування, а при необхідності надамо комплексну правову підтримку на всіх етапах оформлення та отримання спадщини.

Як допоможе адвокат при спадкових спорах?

Відразу після вашого звернення адвокат у спадкових спорах проведе консультацію, отримає необхідні документи, пояснення. Далі він детально, об’єктивно, повно і всебічно вивчить проблему і розробить стратегію, покроковий план юридичних дій, запропонує оптимальні варіанти вирішення проблеми.

Також адвокат по спадкових спорах:

 • збере доказову базу;
 • направить адвокатські запити у відповідні органи;
 • складе позовну заяву та інші процесуальні документи;
 • представлятиме інтереси свого довірителя в суді;
 • допоможе визнати спадкоємця негідним;
 • оскаржить заповіт;
 • допоможе встановити факт спорідненості і визнати людину спадкоємцем;
 • розподілить частки між спадкоємцями;
 • відновить пропущений термін вступу в спадщину і багато іншого.

Правова допомога в справах щодо спадкових спорів вимагає від адвоката знань нормативно-правової бази, нюансів практичного застосування права і судової практики. Наш адвокат у спадкових спорах розробить ефективну стратегію і тактику ведення справи, здійснить всі можливі спроби для досудового, мирного врегулювання спору.

Пропонуємо вас отримати повну юридичну консультацію або укласти договір на повний юридичний супровід оформлення спадщини. Надсилайте запит на отримання консультації, і ми сприятимемо захисту ваших майнових прав за заповітом чи законом.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА СПОРІВ

YURYDYCHNI POSLUGY DLYA FIZYCHNYH OSIB U SFERI SIMEJNOGO PRAVA

Ціни на юридичні послуги для фізичних осіб в сфері спадкових правовідносин та спорів визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори