Кілька слів про

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СПОРИ

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / СПОРИ В УКРАЇНІ

У наш час нерідко виникають спори з приводу страхового та трудового стажу, щодо віку, з якого людина може отримувати пенсію. Часто органи пенсійного фонду з різних причин можуть неправильно нарахувати вам пенсійні виплати. Усе це, а також низка інших питань можуть бути вирішені завдяки вчасному реагуванню та якісній правовій допомозі. Юридична компанія «УНІЛАВ» має чималий досвід у регулюванні проблемних питань у напрямку пенсійного забезпечення.

пенсійне-забезпечення-та-спори-унілав

Законодавство про пенсійне забезпечення базується на Конституції України, складається з основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, законів України “Про недержавне пенсійне забезпечення”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, міжнародних договорів з пенсійного забезпечення, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законів про пенсійне забезпечення, що регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні.

АДВОКАТ ПО ПЕНСІЙНИМ СПРАВАМ. Причини звернення до фахівця.

Пенсіонери вважаються найменш захищеною соціальною групою населення, адже інколи єдиним джерелом їх доходу виступає невелика соціальна допомога. Часто ускладнення, які виникають при нарахуванні або перерахунку пенсій, істотно погіршують фінансове становище громадян похилого віку. Рішенням зазначеної проблеми стане консультація адвоката з пенсійних питань. Ви зможете отримати свої законні виплати, не витрачаючи часу на проходження бюрократичних процедур.

В даний час державний бюджет страждає від дефіциту коштів. Ситуація особливо ускладнилася після вступу в законну силу Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до якого розгляд соціальних суперечок тепер проводиться за правилами не господарського, а адміністративного процесу. Відповідно, для захисту своїх інтересів пенсіонерам надається всього 6 місяців. За такий короткий термін людям похилого віку без допомоги пенсійного адвоката, який спеціалізується на пенсійному праві, досить складно впоратися з поставленим завданням.

Адвокат з пенсійних питань спеціалізується на вирішенні наступних проблем:

 • допущення помилок при розрахунку трудового стажу;
 • призначення та виплати пенсії відбулися з порушеннями;
 • нарахування соціальної допомоги з порушеннями чинного законодавства;
 • незаконні дії співробітників управління Пенсійного фонду України;
 • заборгованості з виплати пенсій;
 • невиплата належних надбавок до пенсії.

На що мають право пенсіонери?

Через роки праці настає час, коли пора задуматися про заслужений відпочинок. На жаль, сьогодні заробленого грошового забезпечення ледве вистачає на гідне проживання в похилому віці.

Не менш гостро відчувають цю проблему люди, що втратили можливість працювати за станом здоров’я і соціально незахищені особи, які мають право на матеріальну допомогу. Крім того, досить часто ми стикаємося з низкою проблем, пов’язаних з недосконалою роботою держорганів. Крім того, досить часто ми стикаємося з низкою проблем, пов’язаних з недосконалою роботою держорганів.

Громадяни нашої країни мало знають про своє право вимагати від органів Пенсійного фонду України:

 • вільної можливості в заявній формі оскаржити дії співробітників управління Пенсійного фонду України, описати зауваження і питання, пов’язані із забезпеченням;
 • сприяння в ознайомленні з документами, зібраними для отримання пенсії та уточнення їх достовірності;
 • надання розписки від Пенсійного фонду України про те, що всі необхідні документи прийняті;
 • ввічливого поводження.

Соціальні виплати непрацездатним громадянам

 • Непрацездатні громадяни крім пенсійних виплат із системи пенсійного забезпечення мають право отримувати доплати, надбавки та підвищення до зазначених виплат, додаткову пенсію в порядку та за рахунок коштів, визначених законодавством.
 • У разі якщо сукупність виплат разом з пенсійними виплатами із системи пенсійного забезпечення та іншими доходами не досягають розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян, такі громадяни мають право на отримання державної соціальної допомоги в порядку, розмірах та за рахунок коштів, визначених законом.

Право на соціальний захист гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок внесків як громадян, так і підприємств, установ, організацій та інших джерел соціального забезпечення.

Право громадян України на отримання пенсійних виплат та соціальних послуг. 

 1. Право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи мають: 

1) громадяни України, які застраховані згідно із цим Законом та досягли встановленого цим Законом пенсійного віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому законодавством порядку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж, а в разі смерті цих осіб – члени їхніх сімей, зазначені у статті 36 цього Закону, та інші особи, передбачені цим Законом;

2) особи, яким до дня набрання чинності цим Законом була призначена пенсія відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення” (крім соціальних пенсій) або була призначена пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) за іншими законодавчими актами, але вони мали право на призначення пенсії за Законом України “Про пенсійне забезпечення” – за умови, якщо вони не отримують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання) з інших джерел, а також у випадках, передбачених цим Законом, – члени їхніх сімей.

2. Право на отримання довічної пенсії та одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування мають застраховані особи і члени їхніх сімей та/або спадкоємці на умовах та в порядку, визначених цим Законом.

3. Особи, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, але добровільно сплачували страхові внески в порядку та розмірах, встановлених законом, до солідарної системи та/або накопичувальної системи пенсійного страхування, мають право на умовах, визначених цим Законом, на отримання пенсії і соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду та/або отримання довічної пенсії чи одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування.

4. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Види пенсійних виплат і соціальних послуг    

 1. В солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:

 1) пенсія за віком;

 2) пенсія по інвалідності;

 3) пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Пенсія за віком, за вислугу років та інші її види, що призначаються у зв’язку з трудовою діяльністю, є однією з форм соціального захисту. Це визначає зміст і характер обов’язку держави стосовно тих громадян, які набули право на одержання пенсії.

 2. За рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках Накопичувального фонду або на індивідуальних пенсійних рахунках у відповідних недержавних пенсійних фондах – суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення, здійснюються такі пенсійні виплати, як довічні пенсії і одноразова виплата. До соціальних послуг, передбачених цим Законом, належить допомога на поховання пенсіонера.

Ви маєте право ознайомитися зі своєю справою, іншими документами та нормативними актами, що впливають на призначення допомоги.

Пошук правової підтримки

Система пенсійного забезпечення недосконала і реалізувати свої законні права буває важко. Можуть виникнути складнощі з оформленням і зарахуванням призначених вам виплат.

До юриста з пенсійних питань слід звернутися якщо:

 • виникли ускладнення при підрахунку робочого стажу;
 • пенсія нарахована з порушеннями;
 • мали місце правопорушення, перевищення повноважень з боку органів Пенсійного фонду України;
 • утворився борг по виплаті грошей;
 • не були враховані і виплачені належні надбавки;
 • ви зіткнулися з труднощами при оформленні допомоги по інвалідності та інших соціальних статусах;
 • у вас з’явилися питання щодо призначення військової пенсії або інших передбачених державою виплат.

У разі недотримання ваших прав діями або бездіяльністю працівників фонду слід направити претензію до вищих органів або до суду. Вже протягом багатьох років суди успішно розглядають позови пенсіонерів, потерпілих від незаслужено занижених грошових спецвиплат. Для досягнення позитивного результату і відновлення справедливості в цьому питанні зверніться за кваліфікованою підтримкою до адвоката по пенсійним справам.

У нас ви отримаєте вичерпну консультацію з усіх питань, пов’язаних з отриманням пенсії. Пенсійний адвокат допоможе підготувати необхідні документи, правильно скласти скарги і заяви, знайти вірне рішення вашої проблеми.

ПЕНСІЙНІ СПОРИ

Реформа системи пенсійного забезпечення 2017 року принесла багато змін в життя українців. Запитання та дискусії спричинили принципи нарахування пенсії. Помилки та недоробки з боку представників територіальних органів Пенсійного фонду України призводять до неухильного зростання кількості судових розглядів у даній сфері.

Юристи юридичної компанії «УНІЛАВ», що займаються цим напрямком, найчастіше мають справу з такими причинами пенсійних спорів:

 • Суперечності у визначенні тривалості страхового стажу
 • Стягнення Пенсійним фондом «переплати» пенсії
 • Відмова співробітників Пенсійного фонду зарахувати до стажу певні періоди трудової діяльності
 • Відмова в перерахунку пенсії державним службовцям, деяким іншим категоріям працівників
 • Неточності, помилки записів в документах.

АДВОКАТ З ПИТАНЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ надасть фахову допомогу в таких спорах:

 • про підтвердження стажу через суд;
 • про суму нарахованих пенсійних виплат;
 • щодо перерахунку пенсій, включаючи й пенсіонерів, які працюють;
 • про призначення дострокової Чорнобильської пенсії, пенсії у зв’язку зі втратою годувальника-чорнобильця, пенсії за Списком 1, Списком 2, пенсії учасникам бойових дій, інвалідам війни;
 • про відмову включення матеріальної допомоги при розрахунку пенсії держслужбовця;
 • про відмову у виплаті пенсії переселенцям/ жителям окупованих територій;
 • щодо перерахунку військових пенсій.

Пенсійний адвокат вирішує спори, що виникають при оформленні таких видів допомоги:

 • пенсії у зв’язку з втратою годувальника;
 • пенсії по інвалідності;
 • пільгові пенсії;
 • соціальні пенсії;
 • чорнобильські пенсії;
 • пенсії військовослужбовцям;
 • пенсії співробітникам МВС;
 • пенсії за вислугою років.

Звертання до адвоката з пенсійних справ допоможе отримати пенсійне забезпечення, відповідно до статусу, умов роботи, трудового стажу та інших факторів.

Які рекомендації може надати пенсійний адвокат?

Фахова консультація адвоката з пенсійних питань – це перший крок у розв’язанні вашої проблеми. Фахівець зможе у доступній формі прояснити для вас такі моменти:

 1. Відмінності в поняттях трудовий, страховий, спеціальний та пільговий стаж.
 2. Варіанти дій, якщо не вистачає мінімального страхового стажу для призначення пенсії.
 3. Особливості включення до страхового стажу періоду навчання у ВНЗ, служби в армії.
 4. Суть процедури «купівлі стажу».
 5. Специфіка розрахунку пенсії при наявності періодів отримання допомоги з безробіття.
 6. Розмір страхового внеску зараз.
 7. Умови отримання пенсії при наявності періодів роботи за кордоном (з офіційним оформленням).
pensijne zabezpechennya ta spory foto 1

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СПОРІВ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "УНІЛАВ" ПРОПОНУЄ:

 • юридичні консультації з пенсійних питань;
 • розшук роботодавця (правонаступника, архіву) для підтвердження стажу;
 • юридична допомога пенсіонерам в підрахунку, перерахунку, перевірці розміру пенсії;
 • підтримка в укладенні договору про купівлю пенсійного стажу;
 • складання заяв, листів, скарг до органів Пенсійного фонду України;
 • призначення пенсії за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника, за вислугою років;
 • поновлення виплати пенсії;
 • зміни розміру пенсії;
 • виділення частки пенсії;
 • перерахунок призначеної пенсії;
 • представництва у судах різної юрисдикції та установах, організаціях незалежно від форми власності.

ПЕРЕВАГИ CПІВПРАЦІ З НАШОЮ КОМПАНІЄЮ

Адвокат з пенсійних справ компанії “УНІЛАВ” надасть фахові консультації щодо умов нарахування звичайних і пільгових виплат, перерахунку чорнобильських і військових пенсій, а також інших видів соціального забезпечення.

Пенсійний адвокат допоможе повністю розібратися з проблемною ситуацією, докладно роз’яснить всі нюанси чинного законодавства і візьме участь в судових спорах з Пенсійним фондом.

Послуги адвоката з пенсійних питань допоможуть забути про неправомірність дій управління Пенсійного Фонду України, що призводить до значних фінансових збитків. За потреби, адвокат, що спеціалізується на спорах з Пенсійним фондом, допоможе вам підготувати скаргу. Пенсійний фонд зобов’язаний протягом місяця з дня надходження скарги прийняти вмотивоване рішення. Подача скарги не позбавляє заявника права звернутися до суду України.

Звертайтеся до адвоката з пенсійних питань, адже в його компетенцію входить вирішення соціальних проблем будь-якої складності.

Як це працює

Спочатку адвокат з пенсійних питань вивчає спірну ситуацію, що склалася, уточнює важливі обставини по справі, і вказує клієнту на законодавчі норми, які регулюють проблему.

Після цього адвокат з пенсійних справ дає рекомендації щодо подальших дій, спрямованих на вирішення проблеми:

 • оформлення заяв, скарг, позовів та претензій;
 • збір документів у справі;
 • досудове вирішення соціальних спорів;
 • представництво клієнта в суді.

Скориставшись послугами адвоката з пенсійних питань, ви гарантовано застрахуєте себе від неправомірних дій держави.

Виникли додаткові запитання? Ми охоче дамо відповідь в офісі чи по телефону.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СПОРІВ

simejni pravovidnosyny ta spory foto4

Ціни на юридичні послуги для фізичних осіб у сфері пенсійного забезпечення та спорів визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори