Кілька слів про

Судовий супровід юридичних осіб

Судова практика в Україні

Законодавство України надає всім право звертатися за допомогою до адвоката чи юриста для захисту своїх прав. Судовий захист – це серйозна і відповідальна робота, тому представництво нашого адвоката в судах від імені вашої компанії – це найкраще рішення для тих, хто не має кваліфікованого юриста чи адвоката у штаті компанії. Крім того, це гарантований позитивний результат для того, щоб не потрапити в ситуацію, з котрої ви не зможете вийти без фінансових чи репутаційних втрат в силу недостатніх практичних навичок в галузі юриспруденції.

sudovyj suprovid yurydychnyh osib

Судовий процес не повинен проводитись заради процесу, а має обов’язково бути спрямований на можливість досягнення бажаного результату саме для вашої компанії. Тому надзвичайно важливо правильно обрати тактику судового захисту, спосіб захисту порушеного права або інтересу і можливість реалізації судового рішення.

Кваліфіковані адвокати компанії “УНІЛАВ” допоможуть вам не тільки під час судового засідання, а й на всіх етапах розгляду справи. Одним з головних напрямків нашої діяльності є представництво інтересів юридичних осіб в судах.

Ми надаємо консультації з питань застосування чинного законодавства та правову допомогу щодо оцінки перспектив й безпосереднього супроводу судових справ. Нашою метою є не тільки успішне вирішення судового спору, але й забезпечення можливості реального виконання прийнятого судом рішення.

Основні категорії спорів, в межах яких ми здійснюємо судовий супровід для юридичних осіб, це: спори, що виникають з договірних зобов’язань, позадоговірні, корпоративні, земельні, спори у сфері захисту прав інтелектуальної власності, податкові та інші адміністративні спори.

Допомога досвідченого адвоката компанії “УНІЛАВ” – це можливість отримати супровід та захист на всіх етапах: від підготовки позову до контролю за виконанням судового рішення.

Судовий супровід від адвокатів юридичної компанії "УНІЛАВ".

Судовий спір – це доволі складна процедура з неймовірною кількістю деталей, які потрібно брати до уваги. Для підготовки процесуальних документів та представництва у виконавчих органах важливо заручитися допомогою юриста компанії “УНІЛАВ”. Телефонуйте нам вже зараз і отримаєте комплексну допомогу та повний захист ваших інтересів в суді.

Тільки одна помилка в побудові тактики захисту ваших прав може привести вашу компанію до краху. Адвокати компанії “УНІЛАВ” опрацьовують всі можливі сценарії тактики захисту, щоб виключити будь-який негативний результат.

Наші спеціалісти надають правову підтримку в різних категоріях спорів:

 • господарських;
 • адміністративних;
 • цивільних;
 • кримінальних.

При роботі з нами ви можете розраховувати на:

 • залучення адвокатів та юристів до справи на будь-якому етапі судового процесу;
 • комплексний аналіз проблеми та грунтовна підготовка кожного кроку;
 • індивідуальний підхід до кожної справи;
 • націленість на 100% успішний результат.

Судовий супровід господарських спорів.

sudovyj suprovid yurydychnyh osib foto 1

Розбіжності та конфліктні ситуації, що виникають під час економічної діяльності призводять до виникнення господарських спорів та їх вирішення в судовому порядку. Це стало досить поширеним явищем в Україні, що вимагає відповідального підходу та оперативного вирішення.

Компетентний підхід та висока кваліфікація адвоката чи юриста – це сучасні вимоги, які зумовлені складністю трактування правових актів та нормативів, значним обсягом матеріалів та мінливістю українського законодавства. Судовий супровід господарських спорів рекомендуємо довіряти професіоналам вузької спеціалізації з досвідом ведення подібних справ.

Причини звернення до юристів та адвокатів.

Судовий супровід господарських спорів потрібен у таких ситуаціях:

 • невиконання зобов’язань за договором, в тому числі умов оплати або поставки, невідповідність якості товару заявленому;
 • розірвання або визнання недійсним договору;
 • зміна договірних умов;
 • стягнення заборгованостей, штрафів, пені або неустойки;
 • відшкодування збитків;
 • банкрутство;
 • визначення прав на цінні папери;
 • оформлення права власності.

У випадку виникнення необхідності судових розглядів у господарських спорах важливо не зволікати зі зверненням до юриста чи адвоката. Фаховий супровід та своєчасна реакція можуть гарантувати позитивний результат справи.

Суперечки можна вирішувати у досудовому порядку чи у господарських судах. Незалежно від обраного способу, необхідно заручитися підтримкою адвоката у господарських спорах.

Судовий супровід адвоката – гарантія кваліфікованої юридичної допомоги.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності юридичної компанії “УНІЛАВ” є захист та представництво інтересів юридичних осіб у судах усіх інстанцій в різних категоріях справ.

Кваліфіковані юристи та адвокати нададуть правові  послуги представництва у суді в найрізноманітніших спорах: господарських, адміністративних, трудових, цивільних, сімейних, податкових, житлових та інших.

Забезпечуємо повний супровід справ у судовому процесі для юридичних осіб: від подання заяви, позовної заяви, відзиву, відповіді на відзив, заперечення, скарги до суду і до отримання рішення у справі, незалежно скільки судових засідань мають відбутися для її завершення. У разі необхідності, оскаржуюємо судові рішення в апеляційному чи касаційному порядку.

Згідно останніх змін до законодавства досить скоро інтереси в суді зможуть представляти виключно адвокати.

Звернувшись до нашої компанії, ви також маєте можливість скористатися послугами адвоката–медіатора, який допоможе вирішити будь-який спір у досудовому порядку з мирним шляхом. Медіація є альтернативним способом вирішення різних видів суперечок із залученням посередника – адвоката. Дана процедура дозволяє зекономити час, кошти та уникнути довготривалого судового процесу. Хоча, якщо надії на мирне вирішення спору немає, то виникає необхідність вирішувати його у судовому порядку.

Для вирішення будь-якого спору необхідно керуватись не лише чинними нормативно правовими актами, а й здійснювати аналіз судової практики, що склалась з того чи іншого приводу. Наші юристи та адвокати постійно моніторять останні законодавчі зміни і практики, а також мають великий досвід у представництві інтересів в судах.

Участь адвоката в суді.

Доручити своє представництво досвідченим адвокатам – це найкращий варіант для того, щоб:

 • отримати грамотну, кваліфіковану правову допомогу;
 • побудувати правильну тактику та стратегію поведінки у суді, що призведе до вирішення справи;
 • позитивним чином вирішити справу в суді;
 • отримати бажаний результат з раціональними затратами часу, грошей та зусиль.

Юридична компанія “УНІЛАВ” гарантує, що наші фахівці грунтовно проаналізують вашу справу та оберуть найбільш перспективну стратегію захисту ваших прав.

sudovyj suprovid yurydychnyh osib foto 2

Судовий супровід процесу адвокатами ЮК “УНІЛАВ” є запорукою отримання позитивного рішення суду та включає наступні стадії:

1) Формування правової позиції та розробка стратегії ведення судової справи.

Детальне дослідження наявних матеріалів та документів дозволить сформувати оптимальну правову позицію, що стане запорукою отримання позитивного результату!

Ефективне планування стратегії представництва інтересів на підготовчому етапі надасть можливість спрогнозувати ймовірну судову перспективу. У випадку виявлення слабких місць в позиції, рання діагностика дозволить скорегувати стратегію та посилити аргументацію документально (створити доказову базу).

2) Підготовка заяв, клопотань, які заявляються сторонами по справі на підготовчому судовому засіданні або до початку розгляду справи по суті.

Якісні процесуальні документи (відзив, заперечення тощо) безпосередньо впливають на формування базової позиції судді по справі. Які проміжні рішення будуть прийняті ухвалами суду (чи буде призначена експертиза, яка установа буде її проводити, чи будуть викликані свідки, чи будуть долучені ті чи інші докази тощо) залежить від того, наскільки детально будуть опрацьовані процесуальні документи та проведена підготовка до попереднього засідання .

Підготовче засідання – одна з вирішальних стадій судового процесу. На цій стадії вирішується питання, яка доказова база буде врахована судом при прийнятті рішень.

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ СУДОВОГО СУПРОВОДУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРОПОНУЄМО:

 • усні та письмові консультації;
 • проведення аналізу на предмет існування ризиків виникнення судових спорів;
 • проведення переговорів в процесі позасудового або досудового врегулювання спорів;
 • підготовку і укладання мирових угод;
 • розробку правової позиції в судовому спорі, підготовку висновку щодо перспектив вирішення судового спору на користь клієнта;
 • допомогу у зборі додаткових доказів;
 • підготовку позовних заяв або відзивів на позови, апеляційних та касаційних скарг, клопотань і інших процесуальних документів;
 • подачу позовної заяви до суду;
 • представництво інтересів клієнта в судових засіданнях;
 • виклад правової позиції по суті позовних вимог / заперечення щодо заявлених позовних вимог опонентом;
 • висвітлення слабких місць в доказах опонента;
 • подачу додаткових пояснень по справі;
 • участь в судових дебатах;
 • ознайомлення з протоколами судових засідань, внесення зауважень до них;
 • отримання судових актів і рішень;
 • представництво інтересів клієнтів в органах Державної виконавчої служби та / або приватного виконавця на стадії виконання судових рішень;
 • підготовку апеляційної скарги / відзиву на апеляційну скаргу;
 • участь в судовому засіданні суду апеляційної інстанції;
 • підготовку касаційної скарги/відзиву на касаційну скаргу;
 • участь в судовому засіданні суду касаційної інстанції.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СУДОВОГО СУПРОВОДУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ.

sudovyj suprovid yurydychnyh osib foto 3

Ціни на юридичні послуги для юридичних осіб у сфері судового супроводу в Україні визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори