Реєстрація місця проживання іноземців в Україні.

Реєстрація місця проживання або місця перебування іноземця це внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції.

Відомості про місце проживання та місце перебування іноземця на території України вносяться до:

 • посвідки на постійне проживання;
 • посвідки на тимчасове проживання;
 • посвідчення біженця;
 • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
 • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі – паспортний документ);
 • довідки про звернення за захистом в Україні.
reyestratsiya mistsya prozhyvannya inozemtsiv v Ukrayini

Іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Реєстрація місця проживання здійснюється в день подання особою документів.

Реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. У разі якщо особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором. За адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.

Місце перебування – адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік;

Місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту, військові частини;

Реєстрація місця проживання іноземця – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Довідка про реєстрацію місця проживання іноземця – документ, який видається органом реєстрації особі за її вимогою та підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування особи на території України;

Документи, до яких вносяться відомості про місце проживання іноземців та осіб без громадянства: посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Перелік необхідних документів для реєстрації місця проживання (прописки) іноземця.

Відповідно до статті 6 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані зареєструвати своє місце проживання.

У разі якщо особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрація може бути здійснена за зверненням її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку.

Для реєстрації особа або її представник подає органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг):

 • письмову заяву;
 • документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;
 • квитанцію про сплату адміністративного збору;
 • документи, що підтверджують право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
 • заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування). Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цією статтею, документів.

reyestratsiya mistsya prozhyvannya inozemtsiv v Ukrayini foto 4

Обов’язковість реєстрації місця проживання іноземця.

Згідно статті 6 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання.

У разі коли іноземець не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрація може бути здійснена за зверненням його законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку.

Підстави для відмови у реєстрації місця проживання іноземця.

Згідно статті 9-1 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, орган реєстрації відмовляє в реєстрації/знятті з реєстрації, якщо:

 • особа не подала необхідних документів або інформації;
 • у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
 • звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Якщо після здійснення реєстрації місця проживання особи одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання буде встановлено, що особа не повідомила про реєстрацію разом з нею за попередньою адресою малолітніх дітей, обидві дії скасовуються на підставі письмового рішення органу реєстрації, про що письмово повідомляється особі.

reyestratsiya mistsya prozhyvannya inozemtsiv v Ukrayini foto 3

Видача довідки про реєстрацію місця проживання.

Відповідно до пункту 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207, надання органами реєстрації та ДМС відомостей про місце проживання особи та інших персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи на запит за формою згідно з додатком 3.

Довідка про реєстрацію місця проживання, за формами згідно з додатками 13 або 14 відповідно, надається в день звернення особи або її представника чи в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг або представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, посадової особи виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку, органів державної реєстрації актів цивільного стану або даних від органу соціального захисту населення.

Довідка про реєстрацію місця проживання особи за формою, встановленою додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207, видається як результат надання послуги з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 16 років та/або громадянина, який має паспорт громадянина України у формі картки. У той же час така довідка може бути надання особі за її вимогою (стаття 3 Закону про свободу пересування).

Строк видачі довідки не повинен перевищувати 30 календарних днів.

Строк дії довідки та її кількість, що може бути надана одній особі, законодавством не встановлено. Послуга з видачі такої довідки надається безкоштовно!

Для отримання довідки про реєстрацію місця проживання (Форма 13) /перебування (Форма 14) необхідно подати:

 • документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні (крім довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи);
 • свідоцтво про смерть особи-спадкодавця у випадку відкриття спадщини;
 • документ, до якого внесені відомості про дату та адресу реєстрації місця проживання/перебування особи (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, довідка про звернення за захистом в Україні, будинкова книга (для осіб із приватного сектору) або копія картки реєстрації особи із ЖЕКу (для осіб, що проживають у квартирах);

У разі звернення законного представника додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу законного представника;
 • документ, що підтверджує повноваження законного представника.

Підстави для відмови у видачі довідки про реєстрацію місця проживання:

 • особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації;
 • подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація;
 • для реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.

Рішення про відмову в реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві підстав відмови. Заява повертається особі або її представнику разом з листом-відповіддю.

Адміністративна відповідальність за порушення процедури реєстрації місця проживання в Україні.

Якщо під час подачі документів буде встановлено, що особа прострочила терміни для реєстрації нового місця проживання, працівник органу реєстрації складає на неї адміністративний протокол за вчинення адміністративного правопорушення. Відповідно до нового порядку, особі, яка порушила термін реєстрації вперше, загрожує тільки попередження.

Якщо ж таке правопорушення повториться при наступній зміні місця проживання протягом року – тоді вже накладається штраф. Розмір штрафу встановлено від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 17 до 51 гривні. Раніше в такому випадку, одразу без попередження, накладався штраф у такому ж розмірі.

Зняття з реєстрації місця проживання.

У разі виникнення необхідності зняття з реєстрації місця проживання необхідно звернутись до органів місцевого самоврядування або через центр надання адміністратвних послуг за місцем проживання. Крім того, існує можливість реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації за попередньою адресою.

reyestratsiya mistsya prozhyvannya inozemtsiv v Ukrayini foto 5

Тобто при переїзді на нове місце проживання достатньо звернутися до відповідного органу реєстрації за новим місцем проживання і подати заяву на реєстрацію. Там ви отримаєте дві послуги відразу – зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання і реєстрацію за новим. А місцевий орган влади за попереднім місцем проживання буде повідомлено про те, що особа там більше не проживає.

Зняття з реєстрації здійснюється на підставі:

• заяви про зняття особи з реєстрації місця проживання, яка подається особою або її законним представником;

• судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

• свідоцтва про смерть;

• паспорта або паспортного документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

• документів, які свідчать про припинення підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (наприклад, копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи посвідки на постійне проживання в Україні)

• документів, які свідчать про припинення підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

Зняття з реєстрації відбувається в день звернення.

Зняття з реєстрації місця перебування особи значно простіше. Воно здійснюється на підставі повідомлення про зняття з реєстрації місця перебування особи.

Повідомлення може бути надіслано як поштою, так і подано особисто заявником, або його законним представником (з довіреністю, в якій підтверджено його повноваження та документом, який підтвержує особу) до органу реєстрації. Відмітка про зняття з реєстрації місця перебування до паспортного документа не вноситься.

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ ПРОПОНУЄМО:

 • консультації юриста з питань реєстрації місця проживання (прописки) в Україні;
 • попередній аналіз необхідних документів;
 • заповнення і складання всіх необхідних заяв та документів для реєстрації;
 • подачу документів для реєстрації місця проживання (прописки) в Центр надання адміністративних послуг;
 • представництво інтересів в Центрах надання адміністративних послуг;

В рамках надання даної послуги наша юридична компанія має значний досвід і ми можемо гарантувати вам успішний результат з мінімальною затратою сил і часу.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ.

reyestratsiya mistsya prozhyvannya inozemtsiv v Ukrayini foto 1

Ціни на юридичні послуги з реєстрації місця проживання іноземців в Україні визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Питання - Відповіді

Скільки часу займає процес зняття з реєстрації і реєстрації на новому місці?

Як і раніше, існує можливість реєстрації з одночасним зняттям з реєстрації за попередньою адресою. Що стосується тривалості самих процедур, то закон чітко встановлює, що всі формальності повинні відбуватися в день звернення.

Чи потрібна згода другого з батьків/законних представників для зняття з реєстрації місця проживання малолітньої дитини?

Так. Відповідно до частини шостої статті 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» зняття з реєстрації особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

 

Люди, які тривалий час не проживають за місцем своєї реєстрації, повинні інформувати про це державу?

Такий обов’язок існує для деяких категорій громадян. Особи, які не проживають за адресою, що зареєстрована як місце їх проживання, більше одного місяця і які мають невиконані майнові зобов’язання, накладені в адміністративному порядку чи за судовим рішенням, або призиваються на строкову військову службу і не мають відстрочки, або беруть участь у судовому процесі в будь-якій якості, зобов’язані письмово повідомити орган реєстрації про своє місце перебування на території України.

Куди звернутися зі скаргою, якщо відмовлено у наданні довідки про реєстрацію?

Скаргу може подавати оскаржувач або представник оскаржувача до окружного адміністративного суду.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори