Кілька слів про

Юридичні послуги в сфері ліцензування господарської діяльності

Ліцензування господарської діяльності в Україні.

Юридична компанія “УНІЛАВ” надає повний спектр юридичних послуг у сфері ліцензування господарської діяльності. Працюємо з підприємствами різних організаційно-правових форм, включаючи компанії з іноземними інвестиціями.

Допоможемо вам швидко отримати ліцензію на будь-який вид діяльності, що ліцензується в Україні. Розкажемо, як і де отримати ліцензію, вкажемо вартість отримання тієї чи іншої ліцензії і повністю візьмемо на себе весь процес її оформлення.

 

YUrydychni poslugy v sferi litsenzuvannya gospodarskoyi diyalnosti

Юристи та адвокати юридичної компанії “УНІЛАВ” є фахівцями на ринку юридичних послуг з питань ліцензування господарської діяльності, отримання дозволів, сертифікації товарів та послуг. Ми допоможемо отримати дозвільні документи на ваш вид діяльності без зайвих зусиль з вашої сторони.

Згідно статті 42 Конституції України, кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Проте певні види діяльності, що провадяться суб’єктами господарювання, за своїм складом можуть в значній мірі становити небезпеку для людей, майна та оточуючого середовища, а отже, потребують контролю з боку держави.

Ліцензування – це засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів.

Ліцензія – це запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Держава через уповноважені органи визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює спеціальні вимоги матеріально-технічного, кваліфікаційного, кадрового характеру для суб’єкта, що має намір отримати ліцензію, призначає органи, які видають ліцензії на види господарської діяльності та здійснюють контроль за дотриманням ліцензійних вимог.

З 28.06.2015 в Україні діє Закон України “Про ліцензування певних видів підприємницької діяльності”. Метою прийняття закону була уніфікація та вдосконалення процедур отримання ліцензій суб’єктами підприємництва, скорочення кількості ліцензованих видів діяльності, посилення відповідальності за порушення у сфері ліцензування.

Види діяльності, що підлягають ліцензуванню:

 1. Банківська діяльність. Ліцензується відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
 2. Надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів);
 3. Професійна діяльність на ринку цінних паперів, що ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
 4. Діяльність в галузі телебачення і радіомовлення. Ліцензується відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;
 5. Діяльність у сфері електроенергетики. Ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про електроенергетику», крім діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом (поставка незалежних електропостачальників), і в сфері використання ядерної енергії, ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України « Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії »;
 6. Освітня діяльність навчальних закладів;
 7. Виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами. Ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;
 8. Діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про телекомунікації», надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України;
 9. Будівництво об’єктів IV та V категорій складності – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність»;
 10. Виробництво лікарських засобів, гуртова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про лікарські засоби»;
 11. Виробництво і ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів в секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів в секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
 12. Виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України;
 13. Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України;
 14. Поводження з особливо небезпечними речовинами та відходами за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ними небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
 15. Медична практика;
 16. Діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України;
 17. Ветеринарна практика;
 18. Випуск і проведення лотерей;
 19. Туроператорська діяльність;
 20. Посередництво в працевлаштуванні за кордоном;
 21. Промисловий вилов риби, крім внутрішніх водойм і річок;
 22. Культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;
 23. Діяльність, пов’язана з розробкою, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (критерії приналежності та перелік технічних засобів негласного отримання інформації визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Служби безпеки України);
 24. Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів річковим, морським, автомобільним, залізничним і повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
 25. Зовнішньоекономічна діяльність відповідно до статті 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
 26. Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом;
 27. Транспортування і розподіл природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, його зберігання в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами, і поставки, крім поставок природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;
 28. Централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;
 29. Виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;
 30. Охоронна діяльність;
 31. Переробка побутових відходів;
 32. Поховання побутових відходів;
 33. Виробництво ветеринарних препаратів.

Ліцензійні умови.

YUrydychni poslugy v sferi litsenzuvannya gospodarskoyi diyalnosti foto 1

Здобувач ліцензії для її отримання повинен відповідати ліцензійним умовам, а ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності.

Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування, підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджуються Кабінетом Міністрів України, крім випадків, визначених законом.

Органи ліцензування оприлюднять ліцензійні умови та зміни до них на своєму офіційному сайті.

В разі введення ліцензування нового виду господарської діяльності ліцензійні умови вступають в силу в строк, необхідний для приведення підприємством своєї діяльності відповідно до вимог ліцензійних умов, але не менше ніж через два місяці з дня їх прийняття.

В разі ж зміни, відповідно до цього Закону, назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, яке не призводить до зміни предмета такої діяльності, відповідні ліцензійні умови в подальшому поширюються на такий вид діяльності. Ліцензії на здійснення такого виду господарської діяльності продовжують діяти.

У разі внесення змін до ліцензійних умов в частині зміни переліку документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, цими ж змінами встановлюється термін подачі кандидатами ліцензій цих додаткових документів, який не може бути меншим, ніж два місяці з дати публікації змін до ліцензійних умов.

Залежно від особливостей здійснення виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вимоги ліцензійних умов встановлюються щодо суб’єкта господарювання в цілому і/або щодо кожного місця здійснення кожного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Ліцензійні умови можуть визначати вичерпний перелік видів місць здійснення діяльності, якщо це обумовлено особливостями здійснення такого виду господарської діяльності.

Місцем здійснення виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, є об’єкт (приміщення, будинок, земельну ділянку та / або територія), в рамках якого здійснюється цей вид господарської діяльності або використовуваний в його здійсненні (може збігатися з місцезнаходженням підприємства).

Вимоги ліцензійних умов до суб’єкта господарювання повинні бути обумовлені особливостями виробництва виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та включають:

1) вичерпний перелік підтверджуючих документів, що підтверджують відповідність підприємства вимогам ліцензійних умов, щодо:

 • відомостей про місця здійснення господарської діяльності;
 • відомостей про засоби здійснення господарської діяльності;

2) кадрові вимоги про:

 • мінімальну кількість працівників по окремих посадах;
 • дані про наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками;

3) організаційні вимоги про:

 • зберігання протягом терміну дії ліцензії документів, копії яких подавались органу ліцензування;
 • зберігання протягом терміну дії ліцензій документів (копій), що підтверджують достовірність даних, які відзначалися здобувачем ліцензії в документах, які подавалися органу ліцензування;
 • термін повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних який не може бути меншим, ніж один місяць з дня настання таких змін;
 • здійснення виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, тільки в межах місць здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 • здійснення виду господарської діяльності виключно з використанням засобів їх виробництва, зазначених у відомостях про них, представлених органу ліцензування;
 • подання передбаченої законом звітності;
 • порядку дій ліцензіата у разі планового або позапланового припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин і т.д.) здійснення ним виду господарської діяльності в цілому або певними місцями здійснення такої діяльності і відновлення її виробництва;
 • забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог ліцензійних умов;

4) технологічні вимоги про наявність певної матеріально-технічної бази разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати;

5) спеціальні вимоги, передбачені законом, щодо:

 • обмеження щодо суміщення здійснення видів господарської діяльності;
 • виконання передбачених законом вимог щодо відділення та незалежності;
 • можливості здійснення видів господарської діяльності тільки юридичними особами або тільки юридичними особами окремих організаційно-правових форм;
 • розміру статутного капіталу;
 • обмеження щодо здійснення над підприємством контролю, в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”, і / або дії яких створюють умови для виникнення військового конфлікту і застосування військової сили проти України.

У ліцензійні умови не можуть бути включені вимоги:

 • дотримання законодавства України у відповідній сфері та / або окремих законів в цілому;
 • дотримання законодавства, обов’язкові до виконання усіма суб’єктами господарювання.

Ліцензійними умовами встановлюються зміст і форма:

 • заяви про отримання ліцензії;
 • документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії;
 • опису документів, які подаються для отримання ліцензії;
 • документів за кожним місцем здійснення господарської діяльності.

Порядок подачі документів і видачі ліцензії.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані суб’єктом господарювання особисто, відправлені поштою або в електронному вигляді за допомогою засобів телекомунікації.

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення його без розгляду та в разі їх наявності приймає відповідне рішення.

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатами розгляду заяви про отримання ліцензії є:

 • встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для здійснення виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
 • виявлення недостовірності даних у підтверджувальних документах, поданих претендентом ліцензії;
 • Виявлення недостовірності даних у підтверджувальних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, встановлення на момент подачі документів здобувачем ліцензії або ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними в них, і фактичним станом цього підприємства.

Ліцензія на здійснення претендентом ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформляється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування про видачу ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) і відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, яка видається ліцензіату безкоштовно, і підлягає обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів в порядку, визначеному Міністерством юстиції України в порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Ліцензія видається на необмежений термін.

У разі зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця ліцензія повинна бути переоформлена протягом місяця, в іншому випадку вона буде вважатися недійсною.

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день видачі ліцензії. Ліцензії, видані місцевими органами влади, будуть коштувати 10% розміру мінімальної заробітної плати. Переоформлення ліцензії здійснюється безкоштовно.

У разі реорганізації підприємства правонаступник зможе користуватися ліцензією ще протягом трьох місяців, потім потрібно буде отримувати нову ліцензію, а стара буде анульована. Право на здійснення господарської діяльності, на яку отримано ліцензію, може переходити до спадкоємця фізичної особи-підприємця. В такому випадку переоформити ліцензію на ім’я спадкоємця потрібно протягом місяця.

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОПОНУЄМО:

 • консультації стосовно процедури та особливостей отримання відповідної ліцензії;
 • правова експертиза документів;
 • підготовка та оформлення заяви на отримання ліцензії;
 • підготовка пакету документів, заповнення відомостей та інших необхідних для оформлення ліцензії документів;
 • аналіз професійної структури, матеріально-технічної бази та рівня кваліфікації персоналу;
 • отримання експлуатаційного висновку про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці;
 • відкриття, додавання, закриття структурних підрозділів;
 • прийом на роботу, звільнення персоналу;
 • підготовка посадових інструкцій та наказів;
 • подача документів та представництво інтересів клієнта в органах ліцензування;
 • супровід ліцензійної перевірки на відповідність ліцензійним умовам;
 • переоформлення ліцензії (у разі необхідності);
 • юридичний супровід (абонентське обслуговування) подальшої діяльності суб’єкта господарювання за домовленістю.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

YUrydychni poslugy v sferi litsenzuvannya gospodarskoyi diyalnosti foto 2

Ціни на юридичні послуги для юридичних осіб у сфері ліцензування господарської діяльності визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори