Кілька слів про

Юридичний супровід інвестиційних проектів

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

На законодавчому рівні інвестиційну діяльність визначено як сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Власне, інвестиційна діяльність представляє інвестиційний процес в реальних умовах, з акцентом на організаційні засади його реалізації та управління ним.

Для повноцінного та професійного забезпечення реалізації інвестиційних проектів, проведення операцій з корпоративними правами, іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей необхідний кваліфікований підхід фахівців, що мають досвід у здійсненні таких операцій. Особливо це є актуальним у разі інвестування за межі країни.

yurydychnyj suprovid investytsijnyh proektiv

Зокрема, забезпечення комплексного підходу до вирішення питань клієнтів із урахуванням міжнародних практик, попередженні можливих ризиків та використанням наявних можливостей конкретної юрисдикції дозволяє досягати результатів у розвитку бізнесу наших клієнтів в оптимальні терміни та у зручній формі. Адже, наша компанія надає підтримку та супровід на усіх стадіях процесу інвестування.

Інвестиції – це невід’ємна частина економіки, а інвестор завжди бажаний гість в будь-якій країні.   

Кожен інвестиційний проект є індивідуальним, а його реалізація залежить від багатьох факторів.

Кваліфікований юридично-консультаційний супровід інвестиційних проектів відіграє надзвичайно велику роль. Участь професійних консультантів дозволяє інвесторам уникнути можливих ризиків, максимально забезпечити реалізацію проекту та бути впевненим, що кошти підуть в законному напрямку.

Іноземні інвестиції для економіки країни як ніколи актуальні. Податковим кодексом України регламентовано запобігання подвійному оподаткуванню, а їх захист здійснюється через закон “Про захист іноземних інвестицій в Україні”.

Цей закон гарантує перерахування іноземним інвесторам їх прибутків. Закон України «Про інвестиційну діяльність» охоплює як іноземне інвестування, так і місцеве. Він передбачає пільгові умови інвесторам, які інвестують у найбільш важливі для задоволення суспільних потреб напрямки: у соціальну сферу, технічне і технологічне вдосконалення виробництва, створення нових робочих місць для громадян, які потребують соцзахисту тощо.

Інвестиційна діяльність передбачає не тільки потенційний прибуток вкладених фінансових коштів, але і високі ризики їх втрати.

Юридична компанія “УНІЛАВ” надає допомогу на всіх етапах інвестиційного проекту: від участі у розробці інвестиційної програми та до її реалізації.

Юридичні послуги для інвесторів в Україні.

Інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток і/або досягається соціальний та екологічний ефект (стаття 1 Закону України “Про інвестиційну діяльність”).

Інвестиційна діяльність – це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій (стаття 2 Закону України “Про інвестиційну діяльність”) .

Юридична компанія “УНІЛАВ” надає інвесторам юридичні послуги з моменту розроблення інвестиційного проекту до його остаточного завершення. А у разі виникнення судових суперечок під час процедури інвестування – забезпечує ефективний правовий захист інвестицій.

Забезпечення правової безпеки починається з формування бізнес цілей проекту. Це дозволяє комплексно оцінити всі ризики, врахувати нюанси в оформленні фінансових документів підприємства, запобігти загрозам виникнення судових спорів, в деталях опрацювати альтернативні схеми придбання активів, а також спроектувати податкові та антимонопольні наслідки реалізації проекту.

Адвокати компанії забезпечують професійний юридичний супровід інвестиційного проекту при будь-яких формах інвестування.

Надання юридичних послуг у сфері інвестування складається з таких етапів:

yurydychnyj suprovid investytsijnyh proektiv foto 1
 • укладення з інвестором договору про надання правової допомоги;
 • визначення оптимальної форми інвестування (вивчення необхідних документів інвестора та ознайомлення з специфікою його діяльності);
 • детальний юридичний аналіз об’єкту інвестування;
 • надання правового висновку щодо об’єкту інвестування;
 • юридичний супровід інвестиційних проектів.

Максимальний захист власних коштів – основне завдання для інвестора при інвестуванні у нерухомість чи бізнес. Цю роботу краще доручити фахівцям. Комплексний аналіз об’єкту інвестування передбачає не лише повну його юридичну перевірку, але й визначення найбільш безпечної схеми фінансування.

Наші юристи готові надати консультації пов’язані з інвестиційною діяльністю, взятися за повну перевірку об’єкту та процесу інвестування, при потребі приймати участь у переговорах.

Правова допомога юристів  нашої компанії також надається, якщо вам потрібно:

 • створити юридичну особу чи придбати діючу юридичну особу або її частину;
 • здійснити повний супровід поточної діяльності інвестора;
 • при необхідності захистити інтереси інвестора в органах судової влади чи у позасудовому порядку.

Так само фахівці можуть забезпечити супровід та реалізацію міжнародних інвестиційних проектів, здійснити повне представництво іноземного інвестора перед державними органами України та суб’єктами ринку, відповідно до чинного законодавства.

У чому переваги юридичної підтримки?

Юридичні послуги в інвестиційних проектах мають не менше значення, ніж правова підтримка в інших областях суспільних відносин.

Участь у проектах інвестиційних юристів “УНІЛАВ” гарантує високу ефективність і добротні показники прибутковості для інвесторів. В перспективі це захищеність інвестора від збитків, затримки термінів виконання, порушення прав і законних інтересів.

Комплексний юридичний супровід будь-яких інвестиційних проектів.

ЩО ВХОДИТЬ В ПОНЯТТЯ “ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ”?

Правовий захист інвестицій та інвесторів включає юридичну допомогу на всіх етапах інвестиційного проекту:

 • аналіз законодавства, яке регулює відносини в галузі інвестиційного проекту;
 • консультування з питань вибору організаційно-правової форми юридичної особи, з питань оподаткування інвестиційної діяльності та її оптимізації відповідно до норм законодавства;
 • створення юридичної особи і/або придбання діючого підприємства;
 • структурування бізнесу;
 • підготовка внутрішніх корпоративних документів, оформлення трудових відносин, тощо;
 • супровід при купівлі нерухомого майна;
 • розроблення проектів інвестиційних договорів;
 • допомога у врегулюванні земельних правовідносин;
 • допомога у вирішенні питань, пов’язаних з охороною довкілля, пожежною і санітарною безпекою;
 • представництво інтересів інвестора в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • врегулювання судових суперечок;
 • юридичний, бухгалтерський та інший супровід господарської діяльності інвестора.

Юридичний супровід інвестиційних проектів має три етапи:

 • Передінвестиційний – розробка;
 • Інвестиційний – формування активів;
 • Експлуатаційний – запуск.

На усіх цих етапах ми гарантуємо:

 • забезпечення правового захисту інвестицій;
 • надання високопрофесійних послуг щодо супроводу інвестиційних проектів, включаючи юридичні, бухгалтерські, оціночні послуги;
 • забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону праці;
 • дотримання конфіденційності інформації в рамках правового супроводу інвестиційної діяльності клієнта.

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "УНІЛАВ" ЗДІЙСНЮЄ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА УСІХ РІВНЯХ:

 • При відкритті представництва;
 • при створенні спільного підприємства;
 • при купівлі активів за кордоном.

З нашою допомогою ви відкриєте або придбаєте комерційне підприємство з мінімумом ризиків. Ми допоможемо правильно скласти схему інвестиційної діяльності, розробимо концепцію бізнесу “під ключ”. Юристи та адвокати компанії “УНІЛАВ”з практики знають, як забезпечити правовий захист інвестора і мінімізувати його ризики не залежно від форми виходу на український або закордонний ринок: злиття і поглинання, створення спільного підприємства, відкриття представництва, реєстрація компанії або Greenfield-інвестиції»

Захищеність інвестицій – найактуальніше питання для інвесторів в наші дні. Якісна правова допомога, яка надається нами, це результат грамотного юридичного супроводу із залученням кваліфікованих фахівців. Це дозволяє максимально знизити ризики, захистити активи, визначити потенційні загрози і створити сприятливі умови для успішного розвитку проекту.

Юристи компанії володіють унікальним для українського ринку досвідом і навиками комплексної підтримки іноземних бізнес-проектів в Україні, а також юридичного супроводу проектів інвестування українських підприємців за кордоном.

В команду юридичної компанії “УНІЛАВ” входять експерти з різних галузей права, що дозволяє нам забезпечувати комплекс юридичних послуг, необхідних на всіх етапах реалізації інвестиційного проекту.

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРОПОНУЄМО:

 • комплексну підтримку в реалізації інвестицій в нові бізнес-ініціативи (Greenfield investments) та всіх пов’язаних з реєстрацією процедур;
 • підготовку та юридичний супровід процедури державної реєстрації інвестиційних проектів або проектної (інвестиційної) пропозиції;
 • допомогу у пошуку об’єктів інвестування;
 • підбір оптимальних варіантів вкладення (купівля бізнесу, нерухомості, оренда, приватизація та інше);
 • проведення due diligence – комплексної юридичної експертизи об’єкта інвестування, активів, учасників угоди, з подальшою оцінкою ризиків;
 • надання рекомендацій по роботі з виявленими ризиками, а також впровадженню або контролю заходів щодо зниження або їх усунення;
 • комплексну підтримку за межами країни;
 • консультацію з питань оподаткування інвестиційної діяльності;
 • підготовку та юридичний супровід інвестиційних договорів, угод чи контрактів;
 • аналіз укладених договорів, угод чи контрактів та надання відповідних рекомендацій;
 • представництво інтересів у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • представництво у судах всіх інстанцій;
 • адвокатський захист інвесторів у кримінальних справах.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

yurydychnyj suprovid investytsijnyh proektiv foto 2

Ціни на юридичні послуги для юридичних осіб у сфері інвестиційної діяльності визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Вартість і строки юридичного супроводу інвестиційного проекту обговорюється індивідуально з кожним замовником такої послуги. 

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори