Кілька слів про

Земельні правовідносини та спори

ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ

Якщо у вас виникли суперечки щодо меж земельних ділянок із сусідніми землекористувачами чи землевласниками, маєте питання з приводу узаконення, визначення точної площі, зміни цільового призначення, розподілу земельної ділянки, варто звернутися до кваліфікованого юриста, який допоможе вам у вирішенні земельних спорів. Особливо важливою є роль спеціаліста з юридичних питань при оформленні угод, адже він допоможе скласти договір відповідно до норм земельного законодавства України!

zemelni pravovidnosyny ta spory

Земельне право

– це галузь права, що регулює та охороняє земельні відносини з метою забезпечення раціонального використання земель, охорони прав організацій та громадян як землевласників і землекористувачів.

Земельне право – це одна з найбільш інвестиційно привабливих практик ринку, на яку спрямована увага контролюючих органів та конкурентів.

Нормативно-правові акти, які містять правові норми, що регулюють суспільні земельні відносини відповідно до земельної політики держави – це основа успішної роботи та перемоги. Надання послуг в сфері земельних питань є надзвичайно важливою діяльністю, оскільки проблеми, що стосуються земельних правовідносин, виникають в різних сферах бізнесу та у повсякденному житті громадян. Юридична компанія “УНІЛАВ” надає послуги адвоката з земельного права. До ваших послуг юристи та адвокати із багаторічним досвідом в галузі земельного права та земельних правовідносин.

zemelni pravovidnosyny ta spory foto 1

Земельні правовідносини

– це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.

Суб’єктами земельних правовідносин є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни.

Об’єктами земельних правовідносин є землі в межах території України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї).

Земельні спори

– це будь-які спори, що виникають і/або випливають із земельних правовідносин.
Земельний спір – це завжди суперечка, яка виникає між суб’єктами земельних правовідносин в процесі реалізації своїх прав на землю.

Суб’єктами земельних спорів можуть бути:
фізичні особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства;
юридичні особи (засновані в Україні та іноземні юридичні особи);
територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;
держава в особі відповідних органів державної влади.
У будь-якого з цих суб’єктів земельних правовідносин рано чи пізно може виникнути спір, що випливає із земельних відносин.

ВИДИ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ.
Земельні спори можна поділити на чотири види:
спори щодо володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, що власне і становлять земельні спори;
спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей, що становлять адміністративно-територіальні спори;
спори щодо меж земельних ділянок, порушення правил добросусідства, встановлення обмежень в використанні земель та земельних сервітутів;
інші спори, пов’язані з земельними відносинами.

zemelni pravovidnosyny ta spory foto 2

НАЙПОШИРЕНІШІ ВИДИ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ:
-Незаконне використання ділянки землі;
-Визначення порядку користування земельною ділянкою;
-Поділ земельної ділянки між власниками;
-Спори про межі земельної ділянки;
-Вилучення зі стороннього неправомірного володіння;
-Земельна ділянка передана у власність без видачі та реєстрації відповідних документів;
-Визнання права постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою, визнання права власності на землю (на земельну ділянку);
-Оформлення права на земельну ділянку;
-Купівля або відчуження земельних ділянок;
-Оренда або суборенда земельних ділянок;
-Внесення змін до договору оренди землі або його розірвання;
-Безоплатна приватизація землі / оскарження відмови в приватизації земельної ділянки;
-Визнання угоди із земельною ділянкою недійсною;
-Використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;
-Успадкування земельної ділянки.

Порядок вирішення земельних спорів визначений законодавством.

Він зазначений у главі 25 Земельного кодексу України. Законодавство передбачає два способи вирішення земельних спорів: позасудовий та судовий.
У позасудовому порядку земельні спори вирішуються:
-органами місцевого самоврядування;
-Держгеокадастром та його територіальними органами.

Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо:
-меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян;
-додержання громадянами правил добросусідства;
-спори щодо розмежування меж районів у містах.

Держгеокадастр та його територіальні органи вирішують земельні спори щодо:
-меж земельних ділянок за межами населених пунктів;
-розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів.
-Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (Держгеокадастр), організовує та здійснює державний нагляд за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності.

Строки позасудового вирішення земельних спорів.
Земельний спір має бути розглянутий у тижневий строк з дня надходження заяви.
Ще 3 дні надається для передачі сторонам земельного спору рішення органу позасудової юрисдикції (органу місцевого самоврядування або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин), у якому визначається порядок його виконання.
Здебільшого, земельні спори у позасудовому порядку розглядаються у терміни, визначені Законом України “Про звернення громадян”.

Судовий порядок вирішення земельних спорів.
Тільки суди вирішують такі земельні спори:
-з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб;
-спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

Земельна експертиза (земельно-технічна експертиза) як інструмент вирішення земельних спорів.
Судова експертиза є формою використання спеціальних знань у процесі встановлення обставин цивільної, господарської чи кримінальної справи. При цьому, земельно-технічна експертиза – є різновидом судової експертизи.
Земельно-технічна експертиза дозволяє вирішувати спірні ситуації, пов’язані із порушенням меж земельних ділянок, встановленням точного місцезнаходження земельної ділянки, її меж, вирішення питань накладення земельних ділянок одна на одну, їх перетину, розподілу та користування земельними ділянками, визначенням площ земельних ділянок тощо. Фактично проведення такого виду експертизи дозволяє отримати нові дані, котрі встановлюються в процесі проведеного дослідження та викладаються у експертному висновку.
Ефективність застосування експертизи, як інструмента вирішення земельного спору, полягає у тому, що застосування експертизи можливе і у позасудовому, і у судовому порядках вирішення земельних спорів. Призначення земельно-технічної експертизи може відбуватися як за судовим рішенням (ухвалою суду), так і за бажанням сторін на досудовому етапі врегулювання земельного спору.

Фахівці нашої компанії мають колосальний результативний досвід у врегулюванні земельних розбіжностей будь-якої складності. Ми постійно взаємодіємо з державними органами і установами (Державна служба України з питань геодезії, картографії і кадастру і її територіальні підрозділи, Державна інспекція сільського господарства України, департаменти земельних ресурсів державних адміністрацій та ін.), органами місцевого самоврядування, без яких неможливо вирішити навіть найлегше питання кадастрового характеру.

zemelni pravovidnosyny ta spory foto 3

ЮРИСТИ ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «УНІЛАВ» НАДАДУТЬ НАСТУПНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА СПОРІВ:

 • захист і поновлення права на володіння, користування, розпорядження земельними ділянками;
 • набуття права власності на земельні ділянки;
 • зміна цільового призначення земельних ділянок;
 • визнання недійсною відмови у розгляді заяв щодо виділення земельних ділянок для ведення будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, дачного будинку та індивідуального гаража;
 • визнання недійсним державного акту про право власності та право постійного користування земельними ділянками;
 • визнання недійсними угод купівлі-продажу, дарування, застави, обміну, ренти земельних ділянок, договорів довічного утримання;
 • відшкодування збитків заподіяних обмеженням прав власника або порушенням земельного законодавства;
 • повернення самовільно зайнятої земельної ділянки чи звільнення земельної ділянки особою, що займає її без належних на те підстав;
 • усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою.
 • договірна робота (підготовка, аналіз, супровід виконання);
 • відшкодування заподіяної шкоди у наслідок порушення земельних прав;
 • представництво у судах різної юрисдикції та установах, організаціях незалежно від форми власності.
zemelni pravovidnosyny ta spory foto 4

Ми детально проводимо дослідження ситуації і пропонуємо варіанти вирішення проблеми: усунення розбіжностей в досудовому порядку, подання документів до суду, візит в спеціалізовані органи або інші варіанти виходячи від конкретної ситуації. За допомогою фахівців нашої компанії ви зможете вирішити суперечку як в договірному порядку, так і в усіх перерахованих органах і установах максимально оперативно і без зайвих проблем.

Участь нашого юриста при укладанні земельної угоди дуже важлива. Це стосується як придбання, так і оренди землі, або отримання її в користування. Для оренди земель державної або комунальної власності важливо підготувати потрібний і правильний пакет документів, а також стежити за своєчасною пролонгацією договорів. 

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА СПОРІВ

YURYDYCHNI POSLUGY DLYA FIZYCHNYH OSIB U SFERI SIMEJNOGO PRAVA

Ціни на юридичні послуги для фізичних осіб визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори